Symposium: ‘Van het gas los, maar hoe dan?”

In de energietransitie val het op dat iedereen op elkaar wacht. Op welke wijze kunnen we vooruitgang boeken en dienen ingenieurs hierin het voortouw te nemen? Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft afgelopen 1 juni het online symposium* “Van het gas los, maar hoe dan?” plaatsgevonden.

van het gas los

*Bekijk het volledig overzicht van alle presentaties en bijbehorende slides onderaan deze webpagina

De rol die de ingenieur kan pakken in de energietransitie

De bijeenkomst was een initiatief van Kenniscentrum Mission Zero van De Haagse Hogeschool en het Koninklijk Instituut van Ingenieur (KIVI) en gaf inzicht in de rol die een ingenieur kan pakken in de energietransitie. Het valt namelijk regelmatig op dat in deze transitie iedereen op iedereen wacht. Hiermee wordt niet de noodzakelijke snelheid bereikt om aan afspraken te voldoen op gemeentelijk, landelijk en internationaal niveau.

Zonder acceptatie geen innovatie

Alle genodigden, fysiek  - op gepaste afstand  - en online, werden welkom geheten door Albert Cornelissen (lid CvB van De Haagse Hogeschool). Het programma werd vervolgens ingevuld met presentaties van o.a. Albert van der Molen (Stedin) die vertelde over hoe we buiten eigen disciplines kunnen denken (en doen). Volgens Van der Molen zit de grootste uitdaging van het moment niet in de techniek, maar in de maatschappelijke omarming van de energietransitie. ‘Zonder acceptatie geen innovatie’, stelde Van der Molen.

De ingenieur kan daarin een rol spelen, aldus de netbeheerder. ‘Stap buiten je domein’, riep Van der Molen de ingenieurs op. ‘Interessante ontwikkelingen vind je steevast op het snijvlak van disciplines. Ga als ingenieur praten met iemand die in de psychologie zit, of in de nanotechnologie. Dat kan allemaal fantastische ideeën opleveren die je kunt inzetten om de transitie verder te helpen.’

Marjan Minnesma: “Mijn generatie heeft driekwart van de totale CO2-uitstoot sinds het begin van de industriële revolutie veroorzaakt”.

Ook volgens Minnesma mogen we de energietransitie niet voor ons uit blijven schuiven. ‘Mijn generatie heeft driekwart van de totale CO2-uitstoot sinds het begin van de industriële revolutie veroorzaakt’, zei ze. ‘Wij zijn dus ook de generatie die het probleem moet oplossen en verdienen een schop onder onze kont van de jongeren om het niet langer uit te stellen.’

De Urgenda-directeur maakte een vergelijking met begin jaren ’60, toen de Amerikaanse president John F. Kennedy aankondigde dat zijn land voor het eind van dat decennium op de maan zou staan. ‘En acht jaar later was dat gelukt.’ Nu staan we voor een andere uitdaging: hoe schakelen we binnen tien jaar over naar volledig duurzame energie. ‘Treed dat probleem als een vernieuwende ingenieur tegemoet’, zei Minnesma. Niet alle obstakels op de weg zien, maar juist met de instelling: ‘Hoe ga ik het wél mogelijk maken?’

Volgens Minnesma zouden er per gemeente negen windturbines moeten komen en nog een hoop op zee. Ook met zonnepanelen op daken, gevels en bij tuinders kan veel duurzame elektriciteit worden opgewekt.

“Ga met burgers in gesprek” – Lector Karel Mulder

Lectoren Sander Mertens, Christine de Lille, Kim Polder en Karel Mulder van Kenniscentrum Mission Zero gaven tijdens dit symposium hun kijk op de technieken die nu en in de toekomst voorhanden zijn, welke economische aspecten deze ontwikkelingen met zich meebrengen, het huidige draagvlak en hoe te komen tot optimale samenwerking. Bestaat momenteel één concrete oplossing? Lector stedelijk metabolisme Karel Mulder waarschuwde ervoor dat er geen universele oplossing bestaat. ‘Ga met de burgers in gesprek, gebruik de wijsheid van de lokale gemeenschap’, zei hij. ‘Het is geen goed idee om een windpark aan te leggen wanneer 80 procent van de omwonenden ertegen is.’

Tot slot kwamen enkele studenten (Tjon Kon Joen, Yorick van Pelt & Jan Vente) aan het woord en vertelden over mooie onderzoeksprojecten zoals het NewRail-project en Energietranisitie Leidschendam-Voorburg.

Presentaties terugkijken

 1. Prof. Dr. Albert Cornelissen, HHS – Welkomstwoord
 2. Albert van der Molen, Stedin – Energietransitie
 3. Marjan Minnesma, Urgenda - Opschalen en opschieten
 4. Sander Mertens, HHs - Ingenieur pak je rol
 5. Karel Mulder, HHs - De Energietransitie moet sneller, door meer participatie
 6. Kim Polder, HHs - Meervoudige waarde creatie in de energietransitie
 7. Christine de Lille, HHs - Ontwerpen van een gewenste toekomst
 8. Yorick van Pelt, Geordan Tjon Kon Joen, Jan Fenten - Studenten HHs aan het woord
 9. Paneldiscussie

 Slides terugkijken

 1. Energietransititie - Ingenieur, pak je rol door Albert van der Molen, Stedin
 2. Opschalen en Opschieten door Marjan Minnesma, Urgenda
 3. Mission Zero van De Haagse Hogeschool door de lectoren: Sander Mertens, Karel Mulder, Kim Poldner, Christine de Lille
 4. Studenten HHs aan het woord