Monitoren van proces en product, traceerbaarheid, diagnose op afstand; deze onderwerpen worden steeds belangrijker voor bedrijven. Om meer werk te kunnen verzetten met minder mensen, maar ook om aan de slag te gaan met levensduurverlenging van producten en materialen.

Het programma van de bijeenkomst richt zich op twee doelgroepen: 

  1. Bedrijven die in een ontwikkeltraject zitten qua digitalisering en/of zich oriënteren op de circulaire economie. D.m.v. een Round Table kunnen bedrijven onderling in gesprek te gaan, ervaringen uit te wisselen, en verkennen wat gezamenlijke ontwikkelvragen zijn t.a.v. digitalisering. Hierbij gaan we graag ook dieper in op het thema repareerbaarheid.  
  2. Voor overige geïnteresseerden, waaronder docenten, organiseren we enkele master classes op gerelateerde thema’s. We sluiten af met plenaire lezingen en een borrel, waar we aandacht besteden aan de eerste verjaardag van ons RE/manufacturing lab en vooruitblikken op onze plannen op dit thema. 
Programma
13.00uInloop
13.30uMasterclass Dashboards (HHS)
14.30u

Keuze items: 

  • Round Table Digitalisering & Repairability door UT & Lectorenplatform SSI (primair voor bedrijven)
  • Verdiepende lezing Data Security door Peter Roelofsma (HHS);

Dirty Hands-on Workshop door Jannes Slomp (HAN) & Mirjam Zijderveld (HHS)

15.30uPauze
15.45uLezing Digital Shadow & Duurzaamheid 
door Wilbert vd Eijnde (NHL Stenden) & Rufus Fraanje (HHS)
16.15uLezing Design-for-Circular Economy door Ruud Balkenende (TUD)
17.00uAfronding & Vooruitblik door John Bolte en Jenny Coenen (HHS)
17.15uHapje & drankje

Sprekers

  • Peter Roelofsma, Lector Risk Management en Cybersecurity bij De Haagse Hogeschool. Hij neemt ons mee in de risico’s van gedigitaliseerde productieprocessen. 
  • Wilbert vd Eijnde, associate lector Smart Sustainable Manufacturing aan de NHL Stenden Hogeschool
  • Rufus Fraanje, senior onderzoeker Smart Sustainable Manufacturing aan de Haagse Hogeschool. Zij reflecteren op typische informatievragen in de ‘digitale fabriek’ en verkennen met u laagdrempelige manieren om zo’n fabriek in te richten.
  • Ruud Balkenende, hoogleraar Circular Product Design aan de TU Delft kan putten uit ervaringen in vele onderzoeksprojecten gericht op circulariteit van producten en materialen en het belang van data daarin. mas

Masterclasses

Deze worden gemodereerd door een team onderzoekers van het kenniscentrum Digital Operations en Finance van de HHS, met ondersteuning van de vakgroep Manufacturing Systems van de Universiteit Twente en van het Centrum Meervoudige Waardecreatie van de HAN Hogeschool. De binnenkort te verschijnen podcast Data-driven Duurzaam in Manufacturing wordt verzorgd door het Digital Operations Centre/Techniek Innovatie Huis van ROC Mondriaan.

Locatie

Betafactory, De Haagse Hogeschool campus Delft, Rotterdamseweg 137, Delft.

 

Meld je direct aan