Wil jij meer weten over cybersecurity en risicomanagement? Kom dan op donderdag 14 november naar de intreerede van Peter Roelofsma, getiteld ‘Cascade Cyber Risk Management - Between Rule and Reality’. Peter is sinds augustus 2023 lector Risk management & Cyber Security aan De Haagse Hogeschool. We nodigen je van harte uit om deze intreerede bij te wonen, je kennis te verdiepen en je netwerk te vergroten. Meld je nu aan!   
 

Aanmelden

Wat kun je verwachten?  

Moderne digitale netwerken worden steeds complexer en meer met elkaar verbonden. Dit zorgt voor een toename van cyberrisico's: een beveiligingsprobleem in één systeem kan zich namelijk snel verspreiden naar andere systemen. Zo'n situatie kan leiden tot grootschalige verstoringen en wat we een domino-effect noemen. Deze cascade cyberrisico's vormen een grote bedreiging voor onze economie en samenleving. Tijdens zijn intreerede deelt Peter Roelofsma zijn kennis op dit gebied. Hij gaat in op de risico’s en bespreekt de kloof tussen de theoretische richtlijnen (regels) en praktische toepassingen (realiteit). Hierbij komen o.a. de living lab methode en de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie aan bod. Daarnaast belicht Roelofsma de onderzoeksfocus en toekomstplannen van zijn lectoraat en legt hij uit hoe hij samen met collega’s, studenten en het werkveld bijdraagt aan een cyberweerbare samenleving.   
   
Naast de intreerede kun je rekenen op bijdragen van Rutger Leukfeldt (directeur kenniscentrum Cyber Security) en Paul Timmers (research associate University of Oxford). 

Programma

14.00 - 14.30Inloop met koffie/thee en posterpresentatie met studenten
14.30 - 14.40

Welkom en opening

Rutger Leukfeldt, directeur Kenniscentrum Cyber Security    

14.40 – 15:00

Keynote: Cyber risks: Geopolitics and Meso Risk Management 

Paul Timmers, research associate, University of Oxford   

15.00  -  15.15

De ambitie van De Haagse Hogeschool als kennisinstelling

Elisabeth Minnemann, voorzitter College van Bestuur    

15.15  -  16:00

Lectorale rede: Cascade Cyber Risk Management - Between Rule and Reality 

Peter Roelofsma, lector Risk Management & Cyber Security   

16.00 – 16.15

Officiële installatie lector

Willem van Nieuwkerk, directeur faculteit Bestuur, Recht & Veiligheid  

16.15 – 16.20Afsluiting door Rutger Leukfeldt, directeur Kenniscentrum Cyber Security   
16.20 - 17.00Borrel

De voertaal van dit evenement is Engels.   

Aanmelden 

Over het lectoraat   

Het lectoraat Risk Management & Cyber Security onderzoekt hoe effectief cyberrisicomanagement eruitziet en welke risicomodellen en hulpmiddelen daarvoor nodig zijn. De focus ligt op besluitvormingsprocessen, governance van cyberrisicomanagement, en hoe organisaties cyberrisico's kunnen voorkomen en beperken. Daarnaast analyseren de onderzoekers hoe organisaties kunnen reageren op cyberrisico’s en wordt onderzoek gedaan naar maatregelen om schade en uitval van diensten door cyberaanvallen te beperken. Het lectoraat onderzoekt ook de rol en betekenis van publiek-private samenwerkingen op het gebied van cybersecurity, de impact van cyberaanvallen op organisaties en de rol van overheden en toezichthouders bij het vergroten van de cyberweerbaarheid van organisaties.

Kenniscentrum Cyber Security  

Het lectoraat Risk Management & Cyber Security is onderdeel van het kenniscentrum Cyber Security van De Haagse Hogeschool. De missie van het kenniscentrum is het versterken van de cyberveerkracht van publieke en private organisaties die zelf in mindere mate zijn toegerust op cyberdreigingen. Kijk op onze website voor meer informatie over ons praktijkgerichte onderzoek.