Welke rol kan kunst spelen bij het realiseren van systeemverandering, het visualiseren en vormgeven van een duurzame economie, het blootleggen van weeffouten en het vertellen van alternatieve verhalen? Kan kunst, door middel van experimenten, vooroplopen in de ontwikkeling van een rechtvaardige en inclusieve samenleving? In het onderzoek SUSTAIN keken we naar de rol van Spacemakers: organisaties die ruimte maken voor kunst op plekken waar die ruimte niet vanzelfsprekend is. Op 28 maart ronden we het onderzoek af met een slotsymposium in Den Haag. Meld je nu aan!

Spacemaking 

In het onderzoek SUSTAIN verkenden Jacco van Uden en Kim Caarls (De Haagse Hogeschool), Godelieve Spaas, Marga Rotteveel en Olga Mink (Avans Hogeschool) hoe spacemaking door verschillende organisaties wordt vormgegeven. Ze gingen op zoek naar het antwoord op deze (en meer) vragen:

Waarom doen Spacemakers wat ze doen? Wat zien zij als de belofte van kunst buiten de kunsten? Hoe gaan zij concreet te werk bij het maken van ruimte voor kunst? Hoe gaan Spacemakers om met de spanningen die ontstaan als kunst zich in niet-kunstzaken mengt en andersom? Hoe gaan Spacemakers om met de ingewikkelde vraag naar meerwaarde of impact van kunst én van zichzelf als ruimtemakers?

Slotsymposium

Tijdens het slotsymposium op donderdag 28 maart in Den Haag blikken we terug op het onderzoek. We bespreken de belangrijkste inzichten en kijken vooruit: hoe maken we blijvend ruimte voor kunst en wie speelt daarin welke rol? Meld je aan, praat mee en laat je inspireren!

Voor wie? 

Het slotsymposium is toegankelijk voor iedereen met een professionele interesse in de vraag naar ruimte voor de kunsten: spacemakers, kunstenaars, studenten, bedrijven, onderzoekers, docenten, beleidsmakers en (culturele) instellingen.

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer weten? Kijk dan op de website van het lectoraat Change Management.

Of meld je direct aan via dit formulier