Ga direct naar de online gids Bibliotheekdienstverlening voor medewerkers

Een eenvoudig eenmalig aanmaken van een account is vereist. 

De Hogeschoolbibliotheek ondersteunt het onderwijs en onderzoek aan De Haagse met een eigen hoogwaardige collectie (digitale) informatiebronnen en met tools en diensten om het gebruik van deze collectie optimaal te kunnen benutten. 

Als docent wil je je studenten helpen om zich te ontwikkelen tot echte beroepsprofessionals. Je brengt hun essentiële vaardigheden bij zoals onderzoekend vermogen. Je maakt daarvoor gebruik van of ontwikkelt zelf kwalitatieve onderwijsmaterialen. In deze gids maak je kennis met de mogelijkheden die de bibliotheek biedt om je daarin te ondersteunen. 

De gids bestaat uit drie delen. 

  1. In het eerste deel gaan we in op de collectie en systemen en tools waarmee deze collectie wordt ontsloten. Hieronder valt ook content voor blended learning. Daarnaast komt dienstverlening aan bod als bibliotheektrainingen, ondersteuning bij de auteursrechtelijke aspecten van het ontwikkelen van onderwijsmateriaal en tools voor referentiemanagement en kwalitatieve onderzoeksanalyse. Het eerste deel wordt afgesloten met een virtuele rondleiding in onze vestigingen. 
  2. In het tweede deel geven we je uitleg over bewezen methoden voor effectief zoeken. 
  3. Ten slotte komen in het laatste deel de belangrijkste vakinhoudelijke databanken aan bod. We gaan in op de inhoud, de (zoek)opties en de attenderingsmogelijkheden van deze databanken. Het instellen van attenderingen kan handig zijn om op de hoogte te blijven van een vakinhoudelijk onderwerp. 

Als bibliotheek gaan we graag de samenwerking met docenten aan om het onderwijs vorm te geven. In deze gids willen we een overzicht bieden van de punten waarop deze samenwerking tot stand kan worden gebracht.

Ga direct naar de online gids Bibliotheekdienstverlening voor medewerkers

Een eenvoudig eenmalig aanmaken van een account is vereist.