Amberscript is een handige tool om opnames van gesprekken of interviews automatisch om te zetten naar geschreven tekst (transcriberen). Hoewel dit niet foutloos gaat, kan het gebruik van deze tool tijd en kosten besparen vergeleken met handmatige transcriptie of uitbesteding daarvan.

Bij gebruik van Amberscript kun je audio- of videobestanden uploaden naar een webomgeving en dan de taal selecteren waarin het bestand moet worden getranscribeerd. Er zijn momenteel 39 talen beschikbaar.

De volgende bestandsformaten worden ondersteund:
Audio: aac, dss, flac, m4a, mpr, wav.
Video: m4v, mov, mp4.
Audio/video: mpeg, mpg, ogg, vob, wma.


Zodra het transcript klaar is, ontvang je een e-mailnotificatie met een link waarmee je de tekst in je  persoonlijke webomgeving kunt bekijken en bewerken. Vervolgens kun je het transcript downloaden.
 

Uit een pilotproject dat de hogeschoolbibliotheek van 2019 t/m 2022 heeft uitgevoerd onder onderzoekers bleek dat het gebruik van Amberscript voor de hogeschool zinvol is. Daarom gaan we in 2023 na of het mogelijk is om Amberscript ongelimiteerd door zowel onderzoekers als studenten van de HHs te laten gebruiken. De bibliotheek neemt de kosten voor haar rekening.
 

Aanmelden voor toegang
Als je gebruik wilt gaan maken van Amberscript, neem dan eerst contact op met de bibliotheek. Dan kun je gebruik maken van de licentie via de bibliotheek, in tegenstelling tot rechtstreekse aanmelding bij Amberscript waarbij je zelf moet betalen.

 

Meer informatie over het gebruik van Amberscript
Gebruik de meest recente versie van Google Chrome, daar werkt de app het beste in. Lees om te beginnen de handleiding over het gebruik van Amberscript. Dit blog is ook interessant voor de potentiële Amberscriptgebruiker.