Start de online training Research Data Management 

Een eenvoudig eenmalig aanmaken van een account is vereist.

Research datamanagement (RDM) maakt integraal onderdeel uit van je onderzoeksproces. Het omvat de organisatie van onderzoeksdata, vanaf het begin van je onderzoeksvraag tot en met de archivering van de waardevolle resultaten en het publiceren daarvan. RDM heeft als doel om het onderzoeksproces zo efficiënt mogelijk te maken en om aan wettelijke eisen, voorwaarden en richtlijnen te voldoen. Deze komen uit de hoek van de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit, de Vereniging Hogescholen, subsidieverstrekkers en uitgevers. 

RDM betreft de manier waarop je als onderzoeker:

  • Onderzoeksdata hergebruikt en/of creëert, en hoe je een planning maakt met betrekking tot het gebruik van de data. 
  • Onderzoeksdata organiseert, structureert en hernoemt.
  • Onderzoeksdata bewaart, beveiligt, toegang verleent tot data en back-ups maakt.
  • Onderzoeksdata deelt met je team en hoe je publiceert en geciteerd wordt.

Essentieel is het zorgvuldig bewaren van onderzoeksdata en het ontsluiten van onderzoeksdata volgens het FAIR principe (Findable, Accessible, Interoperable en Reusable). De onderzoeksdata zijn dan beschikbaar voor collega-onderzoekers (intern en extern) en voor partners uit de beroepspraktijk. Daarbij geldt 'as open as possible, as closed as necessary'.

In de online training Research Data Management ga je alle onderzoeksfasen bekijken vanuit het perspectief van veiligheid, duurzaamheid en openbaarheid van onderzoeksdata. In de inleidende modules (doorlooptijd 30 minuten) komen de belangrijkste voordelen en begrippen van RDM aan bod. Je leert over de inhoud van een datamanagementplan, dit plan maakt RDM concreet en uitvoerbaar. 

Na de inleiding volgen de onderzoekfasen: 

  1. In de modules behorende bij de fasen voorbereiding en discovery (doorlooptijd 1 uur) verdiep je je in de thematiek van RDM-gerelateerde kosten, RDM-standaarden, privacy en intellectuele eigendom. Tevens maak je je het zoeken naar en hergebruiken van bestaande data eigen.
  2. In de modules behorende bij de fasen analyse en schrijven (doorlooptijd 45 minuten) wordt ingegaan op databeheer en op de methoden en maatregelen om de veiligheid van gevoelige data te versterken. De praktijk van het veilig opslaan van je data en deze delen met onderzoekspartners komt aan bod. En je ontwikkelt kennis over het ordenen en structureren van data en over dataformaten.
  3. In de modules behorende bij de fasen publiceren, outreach en beoordeling (doorlooptijd 60 minuten) staan data-selectie, data-archivering en het FAIR principe centraal. Je leert over het metadateren en licentiëren van je data. 

Binnen iedere cluster van onderzoeksfasen doorloop je een casus die je inzicht geeft in waar je in je onderzoekspraktijk tegenaan loopt en ga je praktisch aan de slag met een opdracht om de kennis die je hebt opgedaan zo goed mogelijk te laten beklijven. Na afronding van de onderzoeksfasen test je in de eindopdracht of je het FAIR datamanagementproces onder de knie hebt en test je in een toets van 10 vragen je algemene kennis over RDM. 

Het doorlopen van alle modules neemt in totaal 3,5 uur in beslag. Door de indeling in onderzoeksfasen kun je het volgen van de training afstemmen op je eigen onderzoeksproces. Je start met de introductiemodules en je gaat pas aan de slag met de rest van de modules wanneer je met je eigen onderzoek in die betreffende onderzoeksfasen ben beland. Na iedere cluster van onderzoeksfasen is er de mogelijkheid om een deelcertificaat de downloaden. Vervolgens behaal je het eindcertificaat na het afronden van de eindopdracht, de toets en een afsluitend magazine. 

Start de online training Research Data Management 

Een eenvoudig eenmalig aanmaken van een account is vereist.