Sinds 15 januari is het voor iedereen verplicht om binnen de gebouwen van onderwijsinstellingen te allen tijde een mondkapje te dragen. Deze uitbreiding van de mondkapjesmaatregel binnen het hoger onderwijs is de voorwaarde die hoort bij de versoepeling van de lockdown voor het hoger onderwijs, zoals door de regering bekend gemaakt op 14 januari. Waar het dragen van een mondkapje voordien alleen verplicht was in de algemene ruimtes van de hogeschool, en dan vooral bij het verplaatsen, geldt er vanaf zaterdag 15 januari voor studenten en medewerkers binnen álle ruimtes van De Haagse Hogeschool, inclusief de klaslokalen, een verplichting tot het dragen van een (bij voorkeur medisch) mondkapje.

Hierop bestaan slechts enkele uitzonderingen:  

  • Als het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor een docent of onderzoeker bij de verzorging van een onderwijs- of onderzoeksactiviteit én er 1,5 meter afstand gehouden kan worden, mag deze het mondkapje afdoen. De docent/onderzoeker blijft dan vooraan in de klas. Dit geldt ook als een student bijvoorbeeld een presentatie moet geven voor de klas, deze mag met toestemming van de begeleidende docent of onderzoeker het mondkapje tijdelijk afzetten.  

  • Het mondkapje afdoen om iets te eten of drinken is alleen toegestaan op 1,5 meter afstand tot anderen. 

  • Voor medewerkers van De Haagse geldt nog steeds de norm: werk zoveel mogelijk thuis. Als medewerkers wel op de hogeschool werken, dragen zij uiteraard ook een mondkapje. Alleen in kantoorruimtes waar 1,5 meter gehandhaafd kan worden en/of waar mensen op een werkplek achter plexiglas zitten, mag het mondkapje worden afgedaan. 

  • Als er medische redenen zijn waardoor geen mondkapje gedragen kan worden. In dat geval moet men wel een ‘eigen verklaring uitzondering mondkapjesplicht’ kunnen overleggen. 

Twijfel je als docent of onderzoeker over bepaalde situaties, bespreek die dan met collega’s of met je leidinggevende. Je kunt met vragen ook terecht bij het Meld- en Adviespunt Veiligheid. 

Wij begrijpen dat dit van jullie allemaal weer een aanpassing vraagt, een die bij sommigen van jullie ook vragen zal oproepen. Toch vragen we jullie met nadruk om deze wettelijke vereiste, die de overheid ons oplegt om de Omikron-variant beter tegen te kunnen gaan, na te leven en elkaar erop aan te spreken. Het is immers de voorwaarde waaronder wij ons reguliere onderwijs weer op locatie mogen aanbieden, en onze studenten weer op onze campussen mogen verwelkomen. En dat is ons heel veel waard.  

Het College van Bestuur 

Elisabeth Minnemann, Hans Camps, Rajash Rawal