Verantwoording afleggen is ongelofelijk belangrijk als jouw bedrijf duurzaamheid serieus neemt, maar is ook van belang om je lange-termijn-bestaansrecht te kunnen aantonen. Het derdejaars vak Integrated Reporting van de opleiding Finance & Control gaat precies daarover.

Als afsluiter van dit belangrijke vak vond er op donderdagmiddag 14 april een vraaggesprek plaats in samenwerking met het Museon-Omniversum tijdens de eerste One Planet Talks, een soort “College Tour Plus”. VN Jongerenvertegenwoordiger Hajar Yagkoubi was de host, gasten waren deelnemende bedrijven & De Haagse Hogeschool en de vragen waren van onze eigen derdejaars Finance & Control Voltijd.  De man aan wie de vragen gesteld werden, de gast, was oud-minister-president en hoogleraar Jan Peter Balkenende.

Wie langs het Museon-Omniversum loopt, ziet de Sustainable Development Goals , de SDG’s al staan. Het zijn er 17 en deze doelen gelden voor alle landen. Een van de eerste vragen aan oud-premier Balkenende was dan ook: zijn wij in staat om deze doelen in 2030 te halen. Het antwoord was simpel. Nee. Zelfs Europa gaat dit niet lukken. De benodigde acties volgens de voormalig minister-president: concrete en meetbare acties. Op de vervolgvraag “hoe kunnen we de SDG’s bereiken” maakte de oud-premier het nog duidelijker: “Je moet elkaar scherp houden. Door de SDG’s hebben wij als wereld een gemeenschappelijk doel. En in de stakeholder dialoog is eerlijkheid erg belangrijk. Geen green-washing, maar ook – en dat is een teken van kracht- durven te rapporteren wat er verkeerd ging. Het economisch denken is dringend toe aan verandering en de belangen van de maatschappij in het geheel worden hoe langer hoe belangrijker bij die economische beslissingen. Op de vraag wat hij het huidige kabinet kon aanraden om te doen: “Zet de SDG’s volop centraal. Dat is nodig en dat geeft ook een onderling bindende agenda”.

Op de vraag naar levenslessen: “Steun van de jonge mensen bij het behalen van die doelen is ontzettend belangrijk. Het belangrijkste wat je kunt doen is werken met passie. Het gevoel hebben dat je een meerwaarde kunt toevoegen bij het behalen van een gemeenschappelijk doel. En dan is het grotere geheel ook belangrijk: zowel jij als het team als de strategie moeten goed zijn. De kernvraag daarbij is: wat beteken jij voor die ander.

De tentoonstelling in het Museon – waar iedereen vrij doorheen kon lopen, voorafgaand aan de One Talks- laat al zien welke voorbeelden er al zijn in concrete uitwerkingen van de SDG’s. En dat was ook de boodschap van de voorzitter van het One Planet Partner Platform: er moeten meer bedrijven aansluiten in de koers naar vervulling van de SDG’s.

Door een vak als Integrated Reporting kunnen onze studenten daarmee helpen. Tijdens dit vak gaan de studenten actief aan de slag met de SDG’s, maar ook met de andere toonaangevende frameworks zoals GRI en IIRC. Het belang van dit vak werd door Balkenende meerdere malen benadrukt. Ook goed om te weten… Met ingang van 1 januari 2023 wordt het zelfs verplicht om in het jaarverslag volgens een bepaalde standaard rekenschap af te leggen over de duurzaamheid van het bedrijf, de zogeheten Corporate Sustainable Reporting Directive. Voor onze studenten geen geheim meer, maar voor veel bedrijven nog wel.

Na afloop nog even gevraagd aan derdejaars studenten Pravita Hanoeman en Denise Merkx wat zij hieruit meenemen en zullen onthouden. Pravita: ”Wat ik meeneem van de bijeenkomst is wat Balkenende vertelde. Dat het belangrijk is om steeds meer naar de SDG toe te werken, maar dat organisaties op dat gebied open en eerlijk naar de buitenwereld moeten communiceren. Voor mijn gevoel lijkt het alsof bedrijven (niet alle natuurlijk) bepaalde feiten mooier naar buiten willen brengen, om te laten zien dat zij goed bezig zijn op het gebied van people, planet en profit, maar dat het in werkelijkheid niet zo mooi is. Openheid is belangrijk om de doelstellingen te behalen en dat moet zsm gebeuren”.

Denise neemt het volgende mee: “Wat mij het meest is bijgebleven, is dat de bedrijven en wij als particulier aanzet zijn om daadwerkelijk te verduurzamen (al zijn het maar kleine stapjes). De overheid moet zeker niet achterover leunen en niks doen, dus wel blijven ontwikkelen op  dit vlak en nadenken op welke manier wij de doelstellingen van de SDG’s wel kunnen behalen”.

Dank aan directieleden Iris van den Akker & Peter de Haan van het Museon-Omniversum en docent-onderzoeker Egbert Willekes van F&C en IFMC die de samenwerking zijn aangegaan en daardoor deze afsluiter mogelijk hebben gemaakt.

Auteur: Hanneke van Dam