Afval binnen De Haagse Hogeschool wordt zoveel mogelijk gescheiden, zowel voor de schermen als achter de schermen. Overal in de gebouwen staan milieu-eilanden, zodat het afval zo veel als mogelijk bij de bron gescheiden wordt ingezameld. Achter de schermen zijn ruimten ingericht om stromen als bouw-/ sloopafval, ijzer, hout en glas in te zamelen. 

Missie van De Haagse op afvaldienstverlening

De Haagse heeft de ambitie in 2030 een Zero Waste onderwijsinstelling te zijn waarbij we de restafvalstroom willen reduceren tot 0.

We richten ons op circulariteit door o.a. broninzameling in te voeren die afval (mono)stromen creëren waarvan na sortering en verdere verwerking herbruikbare nieuwe grondstoffen kunnen worden gemaakt. Naast het zo veel mogelijk voorkomen van afval willen we bewustwording creëren onder onze studenten, medewerkers en bezoekers over afval en hoe daarmee om te gaan. 

Visie van De Haagse op afvaldienstverlening

De Haagse zet zoveel als mogelijk in op afvalpreventie, hergebruik en zorg voor onze (leef)omgeving. Dit wil zeggen dat ‘afvalinzameling’ transformeert naar ‘grondstoffeninzameling’. Van onze leveranciers, medewerkers en studenten verwachten wij commitment en medewerking in het beperken en scheiden van afval.