Vier alumni van de opleiding Social Work slaan de handen ineen met het project PowerProps om studenten die vertraging oplopen te ondersteunen en te motiveren.

“Toen ik zelf nog student was had ik graag iemand gehad die mij de weg kon wijzen wanneer ik er eventjes niet meer uitkwam, alleen was voor mij de drempel te groot om telkens docenten te mailen. Juist nu in tijden van een pandemie kan de overstap naar het hoger onderwijs nog groter aanvoelen voor de studenten. De inzet van alumni kan die overstap, naar mijn mening, enorm verkleinen door hen op een laagdrempelige manier bij te staan.”

Yoeri – Alumni Social Work en tutor

PowerProps is in het leven geroepen om studievertraging voor te zijn. Als hogeschool vinden wij het belangrijk dat vertragende studenten goede begeleiding krijgen en niet zweven tussen de jaren. Studentenwelzijn staat hierbij centraal. Deze oud-studenten (tutoren) hebben kort geleden hun diploma behaald en staan hierdoor heel dichtbij de huidige studenten en weten precies welk proces de studenten doorlopen.

"Zelf heb ik ervaren hoe het is om te studeren in coronatijd. Het was een lastige tijd, omdat het contact met docenten en klasgenoten verminderd was. De kracht van de PowerProps is het één op één contact  behouden met de studenten en daarop maatwerk bieden. Het motiveert mij om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van studenten en de bevordering van het onderwijs.

Wekelijks kom ik in het sociaal werkveld jongeren tegen die begonnen zijn met een opleiding en deze nooit afgerond hebben. Daarom vind ik het belangrijk dat ik mij middels dit project kan inzetten voor deze studenten."

Mustafa – Alumni Social Work en tutor

Studenten die de hulp van de tutoren aannemen hebben de vrijheid om zelf hun programma samen te stellen wat het voor hen nog aantrekkelijker maakt. De propedeuse wordt simultaan gestart in september waarbij de ene helft start met module 1 en de andere helft met module 2. In semester 2 wordt er gewisseld van module. Effectief komt het erop neer dat PowerProppers dus tegelijkertijd vakken kunnen inhalen van beide modules. De studenten krijgen hierdoor meer regie over hun studieprogramma en kunnen daardoor sneller aan de ingangseisen voor het vervolg voldoen. Dit heeft ook studenten die al naar jaar 2 waren gestimuleerd om dit programma te gaan volgen en hun eigen ‘vertraging’ intrinsiek aan te pakken.

“Het motiveren en ondersteunen van studenten met vertraging heeft mij geleerd om te luisteren naar wat ZIJ nodig hebben en hierop in te spelen. Om te kunnen wisselen van rol als leerkracht, luisterend oor, vriendin of als motivator. Samen leren en een team zijn met één doel: zo snel mogelijk overgaan naar jaar 2.”
Ninke – Alumni Social Work en tutor

Elke week is er een studieclub waar studenten samenkomen in kleine groepen. Om samen te studeren, opdrachten te maken en lessen bij te wonen.

“De studenten reageren heel positief op de begeleiding. Ze weten van mij dat ik dezelfde studie heb gevolgd als hen, met over het algemeen dezelfde docenten en vakken. Er zijn daardoor erg veel raakvlakken tussen mij en de studenten en dat is positief voor de begeleiding. Ik merk dat de studenten erg geïnteresseerd zijn in de praktijk. Wat mij vooral opviel is de verbazing bij de studenten toen ze van mij te horen kregen dat je als professional veel van de theorie op school al snel in je carrière gaat herkennen en toepassen.”

Imad – Alumni Social Work en tutor

PowerProps is in 2021 in het leven geroepen. Inmiddels begeleidt de opleiding Social Work 45 studenten binnen dit programma. Het bieden van dit programma stelt studenten in staat om zelf afgewogen keuzes te maken over het studieritme en hun eigen balans daarin. 

Meer informatie over de opleiding Social Work? Bekijk onze website of volg ons op Instagram.