Ik hoop dat in 2028 al onze studenten de capaciteit hebben om bij te dragen aan het herstellen van de aarde.

De Haagse Hogeschool kent sinds 2020 de functie van associate lector. Dit is een autonome positie waarbij een (nieuwe) onderzoekslijn verder ontwikkeld word. Het kenniscentrum Mission Zero had al twee associate lectoren, Anja Overdiek en Baldiri Salcedo Rahola. Vanaf januari 2024 komt daar een derde bij, Bas van den Berg.

De missie van Mission Zero is helder: to empower learners to co-create sustainable futures. Maar om dat te doen is het nodig dat we mensen kunnen ondersteunen in het ontwikkelen van de capaciteiten om dat te doen. Om bezig te zijn met het aardeherstellende werk wat onze grote opdracht is deze eeuw. Bas gaat naast de (associate) lectoren van het kenniscentrum bijdragen aan deze uitdaging met zijn onderzoekslijn Leren voor Regeneratie.

Regeneratie

‘’De manier hoe wij nu met z’n allen leven op de aarde is grensoverschrijdend, we verbruiken te veel, we moeten de maatschappij en onze levens anders gaan ontwerpen’’ zo zei Bas. Het is belangrijk dat we leren hoe we vernietigende systemen kunnen ombuigen, zowel binnen onszelf als daarbuiten. In de literatuur heet dit ook wel regeneratie. Wat zowel aspecten van herstellen als evolueren naar nieuwe mogelijkheden behelst. Om de ambities van het kenniscentrum werkelijkheid te laten worden is het nodig dat we mensen ondersteunen in hun regeneratief potentieel. ‘’Het is essentieel dat we in formele en informele leercontexten leren hoe we mensen kunnen equiperen om bij te dragen aan het herstellen van onze banden met elkaar, met het leven, en de aarde’’ vervolgt Bas.

Onderwijs

Bas is actief betrokken bij onderzoek hoe regeneratieve principes geïntegreerd kunnen worden in formeel onderwijs, van WO tot en met PO. Zijn inzet op deze lijn richt zich op het ontwikkelen van een pedagogisch-didactische atlas. In zijn woorden: “Ik zie zo’n atlas een beetje voor me als het werk van Brene Brown, waarbij je een naslagwerk hebt waarin niet de antwoorden voor elke unieke pedagogische situatie staan, maar er voorbeelden en opties in staan die aangepast kunnen worden aan wat docenten en onderwijzers trotseren op het regeneratieve pad’’. Hij hoopt hiermee een directe bijdrage te kunnen leveren aan wat onderwijsfilosoof de onderwijskunst van onderwijzers noemt.

Leiderschap

Naast leren in formele onderwijscontexten is er ook veel nodig voor professionals om een regeneratief perspectief te omarmen. En daar vervolgens naar te gaan gedragen. ‘’We weten eigenlijk nog niet heel veel over hoe dit gebeurt en waar mensen tegen aanlopen als ze dat doen. Zowel binnen hunzelf als in de systemen waarin zij verweven zijn. Dat biedt heel veel kansen voor betekenisvol werk!’’ aldus Bas. Hoe kunnen we, binnen de grenzen van onze posities en machten, keuzes maken die actief bijdragen aan het herstel van de planeet in plaats van verdere aftakeling? Deze vraag staat centraal in deze onderzoekslijn. Bas vervolgt:

Het is mega spannend als onderwerp omdat het ook heel erg slaat op mijn eigen handelen als associate lector en professional.

Samenlevingsleren

“Uiteraard kunnen deze ambities niet verwezenlijkt worden alleen door mijzelf en onze teamleden. Dat kan alleen in co-creatie met een breed veld aan actoren. Ik hoop dan ook dat andere mee willen doen!’’ aldus Bas. Wij bij Mission Zero noemen dat ook wel samenlevensleren, waarbij het leren als een ecologisch systeem uitgespreid is over heel veel spelers en alleen in die samensmelting echt tot haar recht kan komen. Met deze nieuwe associate lector nodigen wij iedereen ook expliciet uit om hieraan mee te doen. Iedereen is welkom.

Gepassioneerd

De passie en gedrevenheid is groot bij de nieuwe associate lectoren. Bas: ‘’De uitdaging die we met z’n allen hebben om de menselijke aanwezigheid op de aarde te transformeren is gigantisch. En soms ook wel heftig. Maar het is een enorm privilege om daar elke dag aan te mogen bijdragen. Ik kijk er naar uit!’’ Het kenniscentrum is blij met de benoeming en kijkt uit naar een regeneratieve toekomst.