De Haagse heeft de ambitie, zoals ook verwoord in ons instellingsplan, om een bijdrage te leveren aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Niet alleen door onze studenten op te leiden met kennis en vaardigheden die hieraan bijdragen of door onderzoek te doen binnen onze kenniscentra, maar vooral ook door zelf het goede voorbeeld te geven, o.a. met onze eigen bedrijfsvoering.  

Een belangrijk thema bij het verduurzamen van onze samenleving is de energietransitie. Hoewel er al veel alternatieven bestaan, is een groot deel van de productie van energie nog steeds afhankelijk van fossiele brandstoffen: de verbranding van steenkool, aardolie en gas. Om onze samenleving duurzaam te maken, moet dat anders. Het College van Bestuur heeft een voorstel aangenomen om hier met De Haagse aanzienlijke stappen in te nemen en in 2030 volledig ‘Paris proof’ te zijn. Paris proof is een gemeenschappelijk verduurzamingsdoel voor gebouwen om zo binnen de gebouwde omgeving de klimaatdoelstellingen van Parijs te behalen. Dit is een enorme opdracht voor De Haagse, waarmee wij binnen het Hoger Onderwijsland vooruitstrevend zijn.  

Om deze norm te bereiken, zullen we daar waar dit nog het geval is het aardgasverbruik verminderen. We verlagen ons energieverbruik, o.a. door gebouwen beter te isoleren en energiezuiniger gebouwgebonden installaties te gebruiken. En we zullen op meer duurzame wijze in onze energiebehoefte voorzien, o.a. door meer zonnepanelen te installeren, gebruik te maken van warmtepompen en warmteterugwinning. Daarnaast maken we meer gebruik van ‘Smart Building’, Slimme energie en gebouwregelsystemen die ons door middel van algoritmes kunnen helpen de flexibele vraag en aanbod van zelf opgewekte en ingekochte energie op elkaar af te stemmen.  

En natuurlijk kijken we verder dan alleen onze gebouwen. Zo is op 1 januari 2023 onze nieuwe duurzame reiskostenregeling van kracht geworden. Bij contract(her)onderhandelingen met leveranciers en contractpartners is duurzaamheid een vast onderwerp. In ons Green Office, onderdeel van de Global Strategy and Community HUB, werken studenten en medewerkers aan impactvolle projecten die De Haagse en onze omgeving bewuster en duurzamer maken. In de HUB wordt ook in co-creatie met onze hele community gewerkt aan ons duurzaamheidsbeleid voor de komende 5 jaar. 

Een duurzame samenleving vraagt van ons allemaal dat we kritisch kijken naar ons eigen aandeel en hier ook actief iets mee doen. De Haagse zet met dit voornemen, dat ook aanzienlijke investeringen vraagt, haar volgende stappen naar een duurzamer bestaan. Wat is jouw volgende stap?