De beroepsmarkt is continu in beweging. Professionals hebben behoefte aan op-, om- of bijscholing zonder een gehele opleiding te volgen. In het kader van een Leven Lang Ontwikkelen neemt De Haagse Hogeschool deel aan de landelijke pilot Microcredentials. “Microcredentials bieden een digitale rugtas vol certificaten waarmee je verder bouwt aan je toekomst.”  

“Onze maatschappij is gericht op het behalen van een diploma. Daar komt verandering in. Met modulair onderwijs, buiten een hbo- of universitaire opleiding om, bieden we als hogeschool de mogelijkheid om je te blijven ontwikkelen op een deelgebied en daarmee certificaten te behalen die landelijk worden herkend en erkend”, aldus docent Dirkje Oldenhuis. 

Landelijke pilot microcredentials 

In oktober 2021 startte de deelname van verschillende faculteiten van De Haagse Hogeschool aan de landelijke pilot; onder meer op Campus Gouda met modules voor de opleiding Verpleegkunde. Deelnemers volgden een verkort onderwijsprogramma gericht op verdiepende gesprekstechnieken voor verpleegkundigen. Na succesvolle afronding van dit onderwijsprogramma ontvingen de deelnemers een microcredential. Dit digitale certificaat garandeert dat de deelnemer kwalitatief hoogwaardig onderwijs heeft gevolgd en afgerond. Werkgevers krijgen hiermee inzicht in wat een professional heeft geleerd gedurende de module. 

Opeenstapeling van problematiek 

“In Gouda en omgeving is geen hbo-onderwijs”, vertelt Frank Koppejan, docent Verpleegkunde en projectleider bij Campus Gouda, een initiatief van de provincie Zuid-Holland in het kader van de Human Capital Agenda. “We zien in Gouda een opeenstapeling van problematiek: complexiteit in de zorg, bodemdaling en krimpsectoren. Daarvoor is hoger opgeleid personeel nodig. Het probleem is echter dat zodra mensen van mbo naar hbo overstappen, ze vaak in de regio rondom deze hbo-scholen blijven. Dat is een van de redenen waarom we modulair onderwijs naar Gouda hebben gehaald.”   

Inspelen op de lokale behoefte 

Met de module Verdiepende gesprekstechnieken wordt ingespeeld op de lokale behoefte aan hoger gekwalificeerd zorgpersoneel. Dirkje: “We zien dat de druk op de zorg toeneemt door de vergrijzing en steeds meer mensen thuiszorg willen ontvangen. Verdiepende en overstijgende communicatieve vaardigheden en onderzoekend vermogen op hbo-denkniveau zijn nodig voor de steeds complexere zorg. Hoe kun je bijvoorbeeld een juiste diagnose stellen, hoe ga je om met conflicten en hoe betrek je de familie bij de zorgvraag?” 

Betere zorg voor de cliënt 

Angelique van Engelen heeft als verpleegkundige in een verpleeghuis dagelijks veel sociaal contact met cliënten. Na het succesvol afronden van de module Klinisch redeneren kan ze naar eigen zeggen betere zorg verlenen. “Ik kijk verder dan eerst, zie meer verbanden en vraag meer door, waardoor ik een duidelijker beeld van de situatie krijg en de cliënt beter kan helpen.” 

Veel voordelen op de werkvloer 

Ook verpleegkundige Margreet de Munck ziet na het doorlopen van de module veel voordelen op de werkvloer. “Voorheen moest de wijkverpleegkundige een anamnese afnemen. Nu ben ik gekwalificeerd om zo’n vraaggesprek houden, waarbij alle facetten van de zorgvraag zoals dieet, persoonlijke situatie en medicijngebruik in kaart worden gebracht. Dat is niet alleen voor mij een stap in mijn werkzaamheden, het is ook een voordeel voor mijn werkgever die te kampen heeft met een personeelstekort.” 

Aanbod microcredentials bij De Haagse Hogeschool 

De Haagse Hogeschool biedt verschillende onderwijseenheden aan waarvoor deelnemers een microcredential kunnen behalen. De faculteit Gezondheid, Voeding en Sport biedt de modules Klinisch Redeneren en Verdiepende Gesprekstechnieken aan. IT & Design heeft het afgelopen jaar drie modules aangeboden: Machine Learning, Deep Learning en Data Processing met Python. Bij de faculteit Management en Organisatie kunnen deelnemers zich inschrijven voor de module The Next Generation Businesscase: the value case.  

Meer weten? 

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd in het volgen van een module bij Campus Gouda? Stuur dan een e-mail naar Campus Gouda via info@campusgouda.nl