Wie aan de opleiding HBO-ICT begint, heeft uiteenlopende verwachtingen. The Challenge is voor pas beginnende studenten een leuke manier om direct het brede HBO-ICT-werkveld te verkennen en om meer inzicht te krijgen in de opleiding. Samen met de studenten Youssra Ezzahi en Jeroen Sellmeijer laat coördinator en docent Martine Hoekstra-Denekamp zien hoe uitdagend dit project van 15 weken is, waarin we ICT koppelen aan maatschappelijke uitdagingen. Door veel samen te doen, ontwikkelen de studenten gelijk ook een stukje sociale binding. Lees hier meer over The Challenge.

Starten met The Challenge

Studenten HBO-ICT kunnen na het eerste semester kiezen uit vijf differentiaties. Daarmee richten zij zich op dat deel van het brede werkveld dat bij hen past. In de afstudeerfase kunnen zij nog verder inzoomen op wat ze leuk vinden. Al dat moois begint met The Challenge. Dat is: een halfjaar landen op de hogeschool, daar integreren, verbindingen leggen en een realistisch beeld krijgen van wat je later als ICT’er te wachten staat. 

The Challenge aangaan

Martine Hoekstra-Denekamp is Basisprogramma én Challenge coördinator. “Een student kan de opleiding HBO-ICT beginnen in Den Haag, Zoetermeer of Delft. Ieder doet dat op dezelfde manier: door de uitdaging aan te gaan om met een volstrekt nieuwe ICT-oplossing bij te dragen aan een betere wereld. We hebben The Challenge gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) – door de Verenigde Naties in 2015 vastgesteld – die in 2030 een einde moeten hebben gemaakt aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Dat hebben we bewust gedaan, omdat ICT een belangrijke rol speelt bij de bestrijding van deze problemen.”

Fases van 3 weken

De eerste 3 weken begint met een introductie en een aantal voorbereidende workshops waarna groepjes van 4-6 studenten gevormd worden. Martine: “We nemen ze dan nog heel gestructureerd mee in de wereld van de ICT. Na drie weken moeten ze per groep een nieuwe ICT-oplossing gaan bedenken. Welk probleem zouden de studenten – kijkend naar de SDG’s – willen aanpakken? Daarbij begeleiden we hen intensief. The Challenge is agile opgebouwd. De studenten ontwikkelen per groep hun oplossing in fases van steeds 3 weken. Tijdens elke fase, in week 2, krijgen zij feedback van medestudenten en de docent op de presentatie van hun resultaten tot dan toe.”

Excelleren in creatief proces

Door The Challenge aan te gaan, bereiden de studenten zich niet alleen voor op de keuze voor een differentiatie. Martine: “Ze krijgen ook de ruimte om in een creatief proces te excelleren. Ze gaan de verbinding zien tussen de HBO-ICT-vakken én ze krijgen goed zicht op de opleiding als geheel. Bovendien leveren ze aan het einde van The Challenge een door henzelf ontwikkeld product dat écht werkt.”

Is de zee schoon genoeg om in te surfen?

Afgelopen najaar ontwikkelde Jeroen Sellmeijer met zijn groep een manier om schadelijke bacteriën in zeewater te meten.  “De applicatie geeft live aan of het water schoon genoeg is om erin te surfen of zwemmen. Dus dan loop je niet meer het risico als strandgast dat je je toch in vervuild water begeeft.” Aan het einde van The Challenge hadden ze een prototype klaar waar ze echt trots op konden zijn. “Het werkte perfect!” 

Jaloers op eerstejaars

Vierdejaarsstudent Youssra Ezzahi heeft gekozen voor de differentiatie Software Engineering. Zij is best jaloers op Jeroen: “Toen ik aan de opleiding begon, hoorde ik dat er het jaar daarop een grote challenge zou komen. Een project van 20 weken waarin alle aspecten van HBO-ICT zouden worden gecombineerd in één groot vraagstuk dat de eerstejaars moesten oplossen. Vorig jaar heb ik gezien welke geweldige dingen eerstejaars hebben gecreëerd. Zo krijg je de kans om te leren communiceren met elkaar en om te groeien in je persoonlijke ontwikkeling. Ik denk zeker dat The Challenge studenten helpt om zich beter te oriënteren op de rest van de opleiding.” 

Ieder een eigen rol

Jeroen Sellmeijer beaamt dat helemaal. “We oriënteren ons al werkend op de vakken. We werken in teamverband, net als later in een bedrijf. Sinds de derde of vierde fase hebben we elk een eigen rol gekregen. Iedereen neemt nu een taak op zich waar hij goed in is. Ik wist daardoor zeker welke HBO-ICT-kant ik het leukste vond. Dat was zonder twijfel Software Engineering.” 

Passie voor ICT

Beantwoordt The Challenge aan zijn doel? Martine zegt daar – net als Youssra en Jeroen – volmondig ja op. “De studenten leren van elkaar. De een legt dingen aan de ander uit. Om dat te kunnen doen, moet die ene alles geleerd hebben. Er ontstaat passie voor de ICT-oplossing die ze samen maken. Daar word ik heel blij van.” 

Meer weten? 

Bekijk het filmpje over The Challenge of ga naar de speciale pagina.

Bekijk de filmpjes over The Challenge of van de Challenge Expo's van 2023.