Met trots willen wij delen dat op 1 juli de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) is geïnstalleerd. In deze raad is onze eigen Associate Lector Public Governance, Christine Bleijenberg, benoemd als expertlid participatie. Deze benoeming wordt gezien als erkenning van haar expertise en biedt de mogelijkheid om onderzoek en praktijk met elkaar te verbinden.

De MRS bestaat uit tien democratisch gekozen bewonersvertegenwoordigers en vijf maatschappelijke organisaties. Zij worden ondersteund door vijf wetenschappelijk experts, waaronder Christine Bleijenberg. De taak van de MRS is om zowel gevraagd als ongevraagd advies uit te brengen, met als belangrijkste doel de minister van Infrastructuur en Waterstaat te adviseren. Het is verplicht voor de minister om op dit advies te reageren.

Benieuwd naar de rol en activiteiten van de Maatschappelijke Raad Schiphol? Lees meer op hun website:

MRS – Maatschappelijke Raad Schiphol