Wendy Scholtes-Bos deelt als kennismakelaar graag haar contacten.

Er passen veel kwalificaties bij Wendy Scholtes-Bos. Maar ééntje steekt daar met kop en schouders bovenuit. Die van verbinder. Vanuit die rol is Wendy positief over het nieuwe Instellingsplan van De Haagse Hogeschool. “Dat plan kijkt juist naar de verbinding van de hogeschool – onderzoek én onderwijs – met de samenleving. Het wil echt duurzaam iets veranderen in die samenleving. Daar word ik blij van.”

Ze is vaak te vinden op het Atrium Plein in de hoofdvestiging of ergens in een koffieruimte. Daar spart zij met haar vele contacten. Daarnaast kun je haar treffen bij het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving, onderdeel van het kenniscentrum Health Innovation. “Ik ben daar coördinator van de living labs en regisseur van het medical delta living lab VIT for Life. In dat living lab werken kenniscentra, studenten, mkb-bedrijven en burgers samen met beleidsmakers aan zorginnovaties, vooral op het gebied van voeding, beweging en leefomgeving. Daarnaast werk ik als verbinder van vijf verschillende kenniscentra met het Westland en probeer ik daar duurzame verandering en verbinding teweeg te brengen.”

Instellingsplan als kader

 “Ik vind het zo mooi dat onze onderzoeken daadwerkelijk iets betekenen voor het werkveld. Dat we met studenten juist die praktische dingen doen die voor dat werkveld erg belangrijk zijn. Dat we de studenten voorbereiden op wat zij straks gaan doen.”

“Toen ik in het verleden onderzoek deed, vond ik het altijd jammer dat een project ‘afgerond’ was als er geen subsidie meer beschikbaar was. Nu werken we samen met de living labs aan een duurzame inbedding in de samenleving wat echt belangrijk is voor die samenleving. Het instellingsplan geeft daar een kader aan.”

Vernieuwend

Wie Wendy kent, zal het niet verbazen dat zij vooral te spreken is over twee ambities in het Instellingsplan. Goed onderwijs en onderzoek samen met externe partners. En ook: het belang van open leermaterialen en open science. “In die twee ligt precies mijn werk besloten. Ik haal vragen op bij de praktijk en leg die neer bij de hogeschool, zodat we ook echt bezig gaan met relevante vraagstukken. Dat doen we met vernieuwend onderzoek en onderwijs, gestoeld op degelijke principes. De studenten krijgen daardoor alles mee wat ze straks nodig hebben in de praktijk. We laten hen niet droogzwemmen.”

Trots

Prachtig, dat nieuwe Instellingsplan. Maar glanzend papier is nog geen glanzende realiteit. In de implementatie is communicatie essentieel, vindt Wendy. “Ik constateer dat onderwijs en onderzoek soms nog beter met elkaar in verbinding kunnen zijn. Dat we nog te weinig van elkaar weten welke mooie dingen we doen. Door meer erover te communiceren, kunnen we dat beter doen. En als we dan ook nog iets van onze bescheidenheid kwijtraken, is dat mooi meegenomen. Want we mogen best wel wat trotser zijn op wat we als hogeschool doen. Er gaat heel veel goed. Laten we daarop verder bouwen.”

Beschikbaar

Wendy is een kennismakelaar. “Ook als het instellingsplan geïmplementeerd wordt, is die verbindende rol erg belangrijk. Ik doe in mijn interne en externe contacten veel kennis op van projecten die spelen of gaan spelen. Projecten waar anderen weer wat aan kunnen hebben. Die kennis wil ik de komende tijd ergens opslaan, zodat die onafhankelijk van mij cross-sectoraal beschikbaar blijft.”

In de serie Verhalen van De Haagse delen we portretten van collega’s en studenten, waarin zij vertellen over de verbinding tussen hun eigen drijfveren met het Instellingsplan.