Hoe kunnen we de zorg voor de gevolgen van kanker in oncologiezorgnetwerken, informele zorg en medisch technische zorg vanuit het ziekenhuis met elkaar kunnen verbinden? Deze vraag stond afgelopen week op het congres Kanker & Leven centraal. Het is belangrijk voor mensen die leven met kanker dat de zorg vanuit het ziekenhuis naadloos aansluit op de eerstelijns zorg. Zorgverleners uit de eerste lijn werken steeds vaker met elkaar samen in oncologiezorgnetwerken.

Uniek format

Het congres was dit keer in een bijzondere vorm gegoten. In de ochtend vond het nationale congres online plaats. Alle deelnemers volgden de plenaire sessie digitaal en was het mogelijk om via de chat en pollvragen interactief deel te nemen. In de middag werden - in samenwerking met verschillende Regionale Ondersteuningstructuren (ROS’en) - regionale symposia op verschillende locaties in het land georganiseerd.

Deze unieke vorm maakte mogelijk dat er een met een gevoel van saamhorigheid werd gestart en dit in de middag werd voortgezet in een verdiepende sessie op regionaal niveau. Dit sluit goed aan bij wat er leeft. Op regionaal niveau zijn de behoeften beter zichtbaar. Er kan doelgericht en met de gewenste stakeholders aan oplossingen worden gewerkt.

De Haagse Hogeschool aanwezig

Lector Joke Korevaar van lectoraat Oncologische Zorg van de Haagse Hogeschool was aanwezig bij het congres van regio West-Nederland (Oncologie netwerk West: OncoWest). Ook gaf ze een presentatie. De nadruk in deze presentatie lag op het personaliseren van de nazorg bij patiënten met borstkanker. Samenwerking tussen de tweede- en eerstelijns en tussen verschillende eerstelijns disciplines is daarbij essentieel. Welke zorg kan vanuit het ziekenhuis verplaatst worden naar dichter bij de dagelijkse leefomgeving van de patiënt?

Opbrengst regio West-Nederland

Regio West-Nederland kwam bijeen in het LUMC en er werd die middag ook gesproken over de rol van Oncowest, de samenwerking tussen zeven ziekenhuizen in deze regio en over de lijnloze nazorg voor mensen met en na kanker. In de discussie die daarop volgde werd onder andere gesproken over het uitbreiden van het oncologiezorgnetwerk in de regio Haaglanden, het versterken van de samenwerking en het centraal stellen van de patiënt. Dit leidde niet alleen tot discussie rondom deze onderwerpen of het uitwisselen van ideeën, maar er werden ook al eerste concrete afspraken gemaakt. Dit maakte dit congres tot een waardevolle bijeenkomst die de samenwerking in deze regio tussen de lijnen helpt versterken en bestendigen.

Contact

Dr. Joke Korevaar
j.c.korevaar@hhs.nl