Het einde van het studiejaar is nu echt in zicht en de zomervakantie staat voor de deur. Wat je plannen ook zijn deze zomer, één ding geldt voor ons allemaal: we zijn toe aan de nodige (en welverdiende) ontspanning! We kijken ernaar uit.

Tegelijkertijd kijken wij ook uit naar het nieuwe studiejaar. Bij de invulling van dit nieuwe studiejaar gaan wij uit van het basisscenario. In dit scenario laten we de 1,5 metermaatregelen los en geldt er alleen nog een maximale groepsgrootte van 75 personen in één onderwijsruimte. Vanwege deze beperking hebben wij ervoor gekozen de hoorcolleges ook in het eerste semester uitsluitend online aan te bieden.

De meeste onderwijsactiviteiten kunnen, bij het in werking treden van het basisscenario, dus als vanouds plaatsvinden. Uiteraard wel met de kennis en ervaring op het gebied van blended learning die wij in de afgelopen periode hebben opgebouwd. De voorbereidingen voor het basisscenario zijn inmiddels in gang gezet binnen onze hogeschool (denk aan het maken van de roosters en het gefaseerd terugplaatsen van meubilair).

Natuurlijk zien ook wij dat de besmettingscijfers in rap tempo zijn toegenomen. Of het basisscenario daadwerkelijk in werking kan treden, zal uiterlijk tijdens de persconferentie van 13 augustus door het kabinet bekend worden gemaakt. Mocht het besluit van het kabinet in negatieve zin afwijken van het basisscenario, dan zullen wij kijken wat haalbaar is om de nodige aanpassingen te doen. Uiteraard brengen we je na het kabinetsbesluit op 13 augustus zo snel mogelijk, maar op zijn vroegst op maandag 16 augustus, op de hoogte van de impact voor onze organisatie.

Tot slot geven we je graag nog het volgende mee: ga je op vakantie naar het buitenland, houd dan de kleurcodes van het land goed in de gaten en handel daar ook naar. Ga in quarantaine als dat nodig is en houd daarmee rekening in je reisschema. Wij wensen al onze (aankomende) studenten en medewerkers een fijne en ontspannen zomer en hopen jullie in september weer te kunnen verwelkomen op De Haagse Hogeschool!

Met vriendelijke groet,

Het College van Bestuur,

Hans Camps, Albert Cornelissen en Rajash Rawal