Kenniscentrum Mission Zero speelt een rol in diverse energiecoachingsinitiatieven. Onlangs is er een inspirerende workshop georganiseerd, waarbij we verschillende stakeholders bij elkaar brachten om kennis en ervaringen te delen. Hieruit kwamen diverse succesfactoren die energiecoaches kunnen gebruiken om meer impact te genereren. Ben je ook een energiecoach? De 6 succesfactoren binnen een energiecoachingsproject zijn uit praktijkervaring gedefinieerd. Gebruik de volgende tips om jouw project succesvoller te maken:  

1. Doe iets geks om de nieuwsgierigheid op te wekken van de bewoners 

Met een ludieke actie trek je de aandacht. Zo heeft Duurzaam Duinoord de Groenheiligman en Isolatie Piet ingezet om de bewoners te verrassen. Ook kan je met een deurgesprek en op basis van behoefte de bewoners een ‘besparend cadeautje’ aanbieden. Zoals een tochtstrip en radiatorfolie. 

2. Veranker en borg het project in de wijk 

Door een samenwerking aan te gaan met de wijkvereniging veranker je het project in de wijk. Door het project toe te voegen aan andere initiatieven zal dit elkaar in stand houden. Zo raken buurtbewoners steeds beter bekent met het project en zullen zij sneller een afspraak maken met een energiecoach.  

3. Wees zichtbaar en aanwezig in de wijk  

Met een vaste locatie in de wijk waar de wijkbewoners naartoe kunnen gaan zullen de bewoners makkelijker de energiecoaches bereiken. Door zichtbaar te zijn in de wijk zullen de inwoners bekend raken met de projecten die plaatsvinden. Maak gebruik van een koffiekar zoals duurzaam Duinoord heeft gedaan om een gezellig koffiemoment te creëren.  

4. Werk met actieve burgers, betrokken marktpartijen en de faciliterende overheid

Door met gemotiveerde actoren samen te werken kunnen er voorbeeldprojecten gerealiseerd worden. Door nauwe samenwerking kunnen meer resultaten worden behaald en sluit het aanbod beter aan op de behoeften.  

5. Deel de succesverhalen voor meer bekendheid 

Door resultaten te delen via podcasts, artikelen in de krant of op de website ontstaat er meer bekendheid over de voordelen van het verduurzamen van de woning. Ook worden de projecten, waar energiecoaches betrokken zijn, meer bekend. Dit kan resulteren in meer impact in de wijk. 

6. Ben er voor de bewoners en wees meer dan een energiecoach 

Projecten van energiecoaches kunnen zorgen voor meer sociale cohesie in de wijk. Door de vele gesprekken die energiecoaches voeren met de wijk bewoners, wordt er niet alleen op technisch gebied, maar ook financieel en sociaal bijgedragen. Door hierop in te zetten worden gesprekken aantrekkelijker om te voeren.  

De energietransitie heeft niet alleen technische, maar ook sociale en economische uitdagingen. Het bereiken van de huishoudens om daadwerkelijk actie te nemen om het gewenste resultaat te bereiken wordt vaak als lastig ervaren. De gemeente Den Haag heeft de ambitie om vele energiecoaches in te zetten om de energietransitie te bereiken. Deze bovenstaande succesfactoren zullen hierbij helpen.