Stel je voor: je raakt in gesprek met iemand. Die persoon vraagt wat je doet. “Ik ben student.” “O, dus je zit de hele dag in de schoolbanken?” Jij: “Nee, ik zit nu bij een bedrijf en zorg ervoor dat dit bedrijf zo veel mogelijk kansen pakt op de Duitse afzetmarkt.” Wauw! Hoor je de verbaasde stilte vallen? Maar dát is precies wat je doet wanneer je als student deel uitmaakt van de German Desk. Een geanimeerd gesprek met studenten die genieten van de dynamiek van innovatief onderwijs.

 

‘In deze minor kom je steeds weer voor nieuwe uitdagingen te staan’


De German Desk. Een living lab zonder witte jassen. Het is de naam van een minor, georganiseerd door de opleiding European Studies van De Haagse Hogeschool in samenwerking met het Kenniscentrum Global Governance en het lectoraat Changing Role of Europe. Én het is een partner van de nieuwe mbk-deal Internationaal Ondernemen, waarmee de gemeente Den Haag en onderwijsinstellingen het lokale mbk willen stimuleren, faciliteren en adviseren in hun pogingen actiever te worden op de Duitse afzetmarkt.  

Alleen maar winnaars

Steven van Deursen, Pola Janusz, Ole Koopmans en Floris van Ommen volgen de opleiding European Studies en doen nu deze zeer praktische minor. Waar zij hulp nodig hebben, kunnen zij altijd terugvallen op Tolgan Raben, docent European Studies en regisseur van de German Desk. Pola: “We doen bij bedrijven veel ervaring op en kunnen daar tegelijkertijd onze kennis inzetten.” Het mkb maakt dankbaar gebruik van hun inbreng om de stap te zetten naar internationaal ondernemen. En dat internationaal ondernemen is voor de Haagse regio een kans om de economische motor naar een hogere versnelling te brengen. Zo kent de German Desk alleen maar winnaars.

Onderzoek doen en adviseren

Steven: “Zaken doen in Duitsland lijkt minder ingewikkeld dan ondernemen in Zuidoost-Azië. Toch krijg je als bedrijf te maken met andere wetten en regels.” Ole: “Bedrijven zijn in Duitsland anders georganiseerd dan hier. De zakencultuur is ook anders. Het is dus voor bedrijven best een hele stap om succesvol te kunnen worden op de Duitse afzetmarkt.” 
De vier studenten werken voor verschillende bedrijven. Zo zit Floris bij een bedrijf, dat met artificial intelligence data heel snel toegankelijk wil maken. Floris: “Dat is voor Duitsland nu heel relevant, omdat de net geïnstalleerde regering de digitalisering binnen de overheid echt naar een hoger plan wil brengen. Dat momentum willen we zo veel mogelijk benutten.” 

Nieuwe vormen van samenwerking

De German Desk verstevigt de educatieve component in het triple helix-innovatiemodel. Pola: “In dat model werken hogeschool, bedrijfsleven en overheid samen om de economische en sociale ontwikkeling te bevorderen. In Duitsland is die triple helix prominent aanwezig. Ieder van ons heeft daarmee te maken. We zoeken nieuwe vormen van samenwerking, om daarmee onze opdrachtgevers toegang te geven tot de Duitse afzetmarkt.”
De German Desk is in september 2021 van start gegaan. Een project in ontwikkeling. Pola: “Dat maakt het ook zo uitdagend. We ontwikkelen nieuwe dingen. We praten met onze docenten over nieuwe formats. Ik waardeer dat cocreatieproces bijzonder.” Steven: “Onze feedback en suggesties doen ertoe. De German Desk moet studentvriendelijk zijn. We moeten zo veel mogelijk ervaring op kunnen doen. Zo veel mogelijk de kans krijgen om te leren en om te groeien.”

Elke opdracht een uitdaging

Ole: “Het is voor ons erg belangrijk om zo’n praktische minor te doen die je echt voorbereidt op je toekomstige beroep. De meesten van ons gaan in het volgende semester stage lopen. De German Desk is een prima voorbereiding op die stage.” Floris: “Deze minor is zo dynamisch dat je steeds weer voor nieuwe uitdagingen komt te staan. Elke nieuwe opdracht is weer een uitdaging.” Steven: “We doen bij bedrijven het werk van accountmanagers en oefenen de professionele skills die we later ook nodig hebben.” Ole: “Iedere opdracht betreft een reëel probleem. Wat gebeurt er momenteel in Duitsland en hoe kun je als Nederlands bedrijf daar zo goed mogelijk op inspelen?”

Cocreatie met New Designers

Jané werkt als student Communicatie en Mediadesign bij de student driven agency New Designers. “De German Desk heeft ons gevraagd een mooie website te ontwerpen. We hebben in een aantal sessies de inhoud en de look and feel van de website besproken. We zijn nu volop bezig met het designen. Ook dat is een proces van cocreatie.
Deze opdracht is voor mij pas klaar als de website echt voorziet in de marketingbehoeften van de studenten. Is zij nuttig voor de studenten? Geeft de website voldoende respons? Die dingen zijn voor mij erg belangrijk.”

Met de German Desk toont De Haagse Hogeschool haar maatschappelijke relevantie. De Comenius Teaching Fellow-beurs die de hogeschool voor deze minor heeft ontvangen, is een mooie financiële stimulans om de German Desk verder te ontwikkelen.