Beste studenten en collega’s, 

Het is een groot voorrecht dat we in een democratie met vrije verkiezingen leven. Belangrijk dus dat een aantal studenten en medewerkers binnen De Haagse Hogeschool zich daar actief voor heeft ingezet door de stembureaus op De Haagse te bemensen. Op de uitslag van de verkiezingen reflecteren velen op dit moment. In de gesprekken die wij sinds woensdagavond voerden met studenten en medewerkers, kwam vaak de vraag naar voren wat dit betekent voor de hogeschool en voor onze gemeenschap.  Ook werden wij gevraagd wat dit betekent voor de missie van De Haagse. 

Het antwoord op deze vraag is simpel: aan onze missie verandert niets. De Haagse is en blijft een internationaal georiënteerde kennisinstelling waar iedereen welkom is. Wij staan voor een open, diverse en inclusieve community. Wij zijn trots op de diversiteit van onze gemeenschap, het is onze kracht. Want wie verschillende perspectieven meeneemt, ziet meer en weet meer. Dit draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Wij zijn trots op onze openheid en de vele nationale en internationale verbindingen die ons onderwijs en onderzoek verrijken.  

Als student of medewerker van de Haagse hoor je bij onze gemeenschap, waar je ook vandaan komt en welke politieke voorkeur je ook hebt. Als je je om wat voor reden dan ook niet veilig of vrij voelt, spreek ons daarop aan. De Haagse is een veilige plek voor ons allen. Respect voor elkaar, openheid en verbinding zoeken, maakt ons en onze inclusieve community sterk. Daar blijven we als De Haagse pal voor staan. 

Elisabeth Minnemann  
Arend Hardorff  
Hans Nederlof