Het lag al in de lijn der verwachting na het positieve panelbezoek van 1 april 2022, maar nu is de definitieve uitslag binnen. De NVAO beoordeelt de kwaliteitszorg van De Haagse als positief en geeft de toekenning van een onvoorwaardelijke erkenning ITK aan De Haagse, geldig tot en met 9 juni 2026.

Trots

 Het College van Bestuur is blij met deze bevestiging en is vooral trots op de stappen die we met elkaar hebben gezet. Elisabeth Minnemann: “Het was een waardevol proces om te laten zien hoe elke dag studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers samen werken aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Door samen terug te kijken en te reflecteren kunnen wij de geleerde lessen meenemen de toekomst in. Ik kijk met vertrouwen uit naar hoe wij met elkaar ons nieuwe instellingsplan gaan concretiseren en uitvoeren”.

Instellingstoets Kwaliteitszorg?

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) is een externe toets om de kwaliteitszorg en daarmee de kwaliteitscultuur binnen De Haagse aan te tonen, te toetsen en waar nodig te verbeteren. Doen we wat we zeggen, leren we van elkaar, van onze successen en onze fouten? En hoe verankeren we dit allemaal in onze PDCA-cyclus? Dat is nodig om onze visie op onderwijs en onderzoek te kunnen realiseren.

ITK en De Haagse

Na het eerste bezoek in het kader van de ITK ontvingen we op 10 juni 2020 het besluit van de NVAO: ‘Positief onder voorwaarden’. Met de twee voorwaarden zijn we aan het werk gegaan. De faculteiten en de diensten hebben ervoor gezorgd dat De Haagse Hogeschool ook op standaard 2 (uitvoering beleid) en standaard 3 (monitoring en evaluatie) een overtuigend en goed gedocumenteerd ‘track record’ kan aantonen.
Op 1 april 2022 kwam het panel voor de tweede keer op bezoek. De voorzitter: “Het panel complimenteert De Haagse met de voortvarende implementatie van het onderwijskader, die ook tijdens de coronapandemie is doorgegaan”. Het panel gaf daarom een positief advies aan de NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. Dit heeft dus nu geresulteerd in de definitieve toekenning van ITK aan De Haagse.