De Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool heeft Arend Hardorff benoemd tot lid van het College van Bestuur.

Marjet van Zuijlen, voorzitter van de Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool: “We zien in Arend de aangewezen persoon om het College van Bestuur te completeren en zijn erg blij met zijn komst. Zijn  passie voor onderwijs en onderzoek, bewezen executiekracht en prettige persoonlijkheid zijn doorslaggevend geweest voor onze keuze.” Elisabeth Minnemann, voorzitter College van Bestuur van De Haagse vult aan: “We zijn ervan overtuigd dat Arend ons heel goed kan versterken in het verwezenlijken van onze ambities als kennisinstelling en op het vlak van onderwijsinnovatie. Hij heeft het vermogen verbinding te maken met studenten en medewerkers en heeft veel ervaring met de internationale context van De Haagse en de regio.”

Op dit moment is Arend lid van het College van Bestuur en Dean van Hotelschool The Hague en eerder was hij directeur van de Academy of Leisure van Breda University of Applied Sciences (BUAS). Onderwijs en bestuur lopen als een rode draad door zijn carrière. Na zijn studie Leisure and Tourism Studies (Tilburg University) werkte Arend een aantal jaren als docent en programmamanager bij BUAS. Ook was hij jarenlang actief in de gemeentepolitiek. Arend is getrouwd en woont in Breda.

“Ik kijk er enorm naar uit om als lid van het College van Bestuur mijn bijdrage te gaan leveren aan De Haagse Hogeschool. In het bijzonder om een moderne en innovatieve benadering van het onderwijs en onderzoek te verbinden aan de maatschappelijke en economische uitdagingen waarvoor we staan,” aldus Arend. “Ik verheug me op de samenwerking met studenten, medewerkers en partners van De Haagse Hogeschool”.

Arend zal vanaf 1 september 2022 toetreden tot het College van Bestuur. Hij volgt Rajash Rawal op die per september zijn functie als CvB-lid neerlegt en in december na meer dan vijfentwintig jaar afscheid neemt van De Haagse Hogeschool.