Gisteren, dinsdag 12 maart was de kick-off van het nieuwe leer-werktraject ‘verdieping in het jonge kind’  speciaal voor onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners (mbo4) die werkzaam zijn in  de onderbouw van het basisonderwijs. Er is gestart met een groep van 16 deelnemers. Het is een traject dat loopt van maart t/m juni 2024. Een groot deel van het leren vindt plaats op de werkplek.

Margo Stegeman, opleidingsmanager Pabo bij De Haagse Hogeschool: “Op dit moment staan er noodgedwongen veel te onbevoegde leerkrachten voor de klas. Ik ben er daarom zo trots op dat we samen met het werkveld een verdieping ‘Jonge kind’ hebben ontwikkeld. Hopelijk is dit een stap in de richting van het oplossen van deze situatie.” 

Het lerarentekort is een groot maatschappelijk probleem. Om bij te dragen aan meer expertise en op termijn meer bevoegden voor de klas start de Pabo van De Haagse Hogeschool met het aanbieden van microcredentials ’Jonge kind’. Juist voor onderwijsondersteuners met mbo4 niveau, die niet direct de hele Pabo willen volgen, is dit een flexibele en gerichte manier om in drie maanden extra kennis, vaardigheden en verdieping te verkrijgen rond het jonge kind. 

De Pabo van De Haagse Hogeschool kreeg veel verschillende verzoeken tot professionalisering van professionals en heeft als reactie daarop het initiatief genomen om samen met andere besturen van Opleidingsschool Zuid-West Holland (OZWH) in kaart te brengen welke gedeelde behoefte er is. Na een inventarisatie onder schoolbesturen in de regio bleek dat er juist voor onderwijsondersteuners die bij de kleuters zijn ingezet behoefte was aan extra scholing. Bovendien was er de wens om de stap naar de Pabo te verkleinen. Besturen en Pabo hebben samen een modulair opgebouwd onderwijsaanbod uitgewerkt voor onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners. Deelnemers krijgen de certificaten in de vorm van microcredentials. Een landelijk erkend certificaat op hbo-niveau. Deze leveren vrijstellingen op voor de Pabo. 

Bijvangst van dit project is de verkenning van de mogelijkheid om professionaliseringsaanbod te koppelen aan het functiehuis van onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners. Dit kan de aantrekkingskracht van het onderwijs vergroten, zowel voor huidige als aankomende onderwijsprofessionals. Het daadwerkelijk invoeren van dit traject vraagt nieuwe werkwijzen van zowel de Pabo als de schoolbesturen. Ook worden de mogelijkheden verkend om aanbod te bieden rond “Het oudere kind” en “Passend onderwijs”.Een werkgroep met deelnemers uit verschillende onderwijsbesturen en de Pabo werkt dit plan verder uit.

Groep onderwijsassistenten luisteren naar een presentatie.