Professionals hebben continu behoefte aan scholing om mee te gaan met de veranderingen op de arbeidsmarkt en in hun werkveld. Om hierin te kunnen voorzien neemt De Haagse Hogeschool deel aan de landelijke pilot Microcredentials. Met deelname aan de pilot Microcredentials zet de Haagse Hogeschool een volgende stap richting het verder uitbreiden van het Leven Lang Ontwikkelen (LLO) aanbod, speciaal ontwikkeld voor de op-, om-, of bijscholing van professionals.

Erkende kwaliteit en waarde

Een microcredential is een betrouwbaar en erkend digitaal certificaat waarmee professionals kunnen aantonen wat ze weten, kunnen en begrijpen na succesvolle afronding van een korte onderwijseenheid. Het betreft kortere onderwijseenheden tussen de 3 en 30 studiepunten (EC). Microcredentials worden landelijk herkend en erkend en garanderen dat je kwalitatief hoogwaardig onderwijs hebt gevolgd door het onderliggende kwaliteitskader. Bovendien kun je microcredentials gemakkelijk delen met andere onderwijsinstellingen en werkgevers. Deze organisaties kunnen je verkregen microcredentials vervolgens online verifiëren om te zien welk onderwijs je hebt genoten, inclusief behaalde resultaten.

Regie over je loopbaan

Professionals hebben vaak behoefte aan specifieke om- op- of bijscholing en hebben niet altijd een volledige opleiding met een diploma als afronding nodig. Kleinere onderwijseenheden passen vaak beter bij de flexibiliteit die professionals zoeken. Microcredentials geven kleinere onderwijseenheden een zelfstandige waarde: net als associate degrees, bachelors en masters hebben microcredentials een erkende kwaliteitswaarde. Een microcredential verzekert dat behaalde leeruitkomsten ook elders worden erkend. Zo kun je als professional voortbouwen op reeds verworven kennis en vaardigheden en je ontwikkeling bij verschillende opleidingen en instellingen vormgeven.

Deelnemende opleidingen

In september 2022 wordt op de Haagse Hogeschool de eerste onderwijsmodule met microcredentials aangeboden. De module ‘Verdiepende gesprekstechnieken voor verpleegkundigen’ van de opleiding Verpleegkunde. In februari 2023 volgt een tweede module ‘The Next Generation Business Case: the value case’.  

Meer informatie?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van het volgen van een onderwijsmodule met microcredential of wil je aanvullende informatie over de pilot Microcredentials? Neem dan contact op met projectleider Microcredentials Marjet de Vries: M.deVries@hhs.nl.