Een mooie mijlpaal deze maand: de eerste microcredentials op De HHs werden uitgereikt! Onder toeziend oog van de professionals werden de digitale certificaten toegekend via het online platform Edubadges. Positieve reacties, ballonnen en taart maakten het feestje compleet. 

Klinisch Redeneren 

Op 19 april reikte de faculteit Gezondheid, Voeding en Sport microcredentials uit aan tien professionals voor de module Klinisch Redeneren bij complexe (verpleegkundige) problematiek. Tijdens deze module leerden de deelnemers hoe zij beslissingen ten aanzien van de zorg beargumenteren en daarover communiceren.  

De faculteit Gezondheid, Voeding en Sport besloot al snel dat zij microcredentials uit wilde reiken voor deze module. Frank Koppejan (Hogeschooldocent Verpleegkunde) legt uit waarom: “Met microcredentials geef je echt meerwaarde aan de deelnemers. Omdat het landelijk erkend is heeft het meer body dan een bewijs van deelname of certificaat.” 

Make IT Work 

De faculteit IT & Design reikte maar liefst drie verschillende microcredentials uit voor het omscholingstraject Make IT Work. Dit omscholingstraject stoomt je als professional in een half jaar klaar voor een baan in de IT-sector. 

Vijf deelnemers hebben het traject met succes afgerond en ontvingen voor elk van de modules een microcredential. Eén van hen legt uit wat dit voor hem betekent: “Door de studiepunten te koppelen aan microcredentials verzamel je de studiepunten op één plek en wordt het iets tastbaars en waardevols.” 

Make IT Work

Wat zijn microcredentials, en wat heb je eraan? 

Microcredentials maken het toegankelijker om je als professional op-, om- of bij te scholen. Met een microcredential heb je een gecertificeerd digitaal certificaat op zak waarmee je als professional kunt aantonen dat je een korte onderwijseenheid (3-30 EC) succesvol hebt afgerond. Ze worden landelijk erkend en staan voor hoogwaardig kwalitatief onderwijs. De behaalde microcredentials worden verzameld in een digitale backpack op het online platform Edubadges en zijn ook voor werkgevers en onderwijsinstellingen inzichtelijk en makkelijk te verifiëren. 

Vergeleken met een regulier papieren certificaat bevat een microcredential bovendien meer informatie. Zo bevat een microcredential o.a. een indicatie van het niveau en een omschrijving van hetgeen je als professional precies geleerd hebt. Daarnaast wordt de studielast inzichtelijk, uitgedrukt in EC. 

Microcredentials op De Haagse Hogeschool 

De HHs heeft in haar instellingsplan de ambitie uitgesproken om voor elke fase van ontwikkeling van een lerende een passend, flexibel en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod aan te bieden. Als het aan Marjet de Vries (projectleider microcredentials) ligt blijft De HHs daar invulling aan geven met microcredentials, ook na afloop van de landelijke pilot: “Op basis van zowel de Europese en landelijke ontwikkelingen als de positieve reacties van professionals en het werkveld ben ik ervan overtuigd dat microcredentials niet meer zullen verdwijnen.” 

Wil je meer weten over microcredentials? Neem dan contact met ons op via edubadges@hhs.nl.  

Bekijk hier meer informatie over de landelijke pilot