Met veel genoegen heten wij twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht (RvT) van De Haagse welkom: Jan Bos en Arjan Blok. Met het vertrek van RvT-lid Raymond Gradus per 1 juni aanstaande ontstaat een vacature. Tijdens het voeren van selectiegesprekken is besloten van de gelegenheid gebruik te maken om (tijdelijke) extra capaciteit en expertise, specifiek op ICT-gebied waar De Haagse voor een behoorlijke uitdaging staat, te realiseren door de vacature te verdelen over twee personen.

Jan Bos is per 31 maart benoemd tot lid van de Raad van Toezicht en lid van de auditcommissie. Op termijn zal Jan het voorzitterschap van deze commissie overnemen. Jan heeft een trackrecord op het gebied van IT en financiën en heeft bewezen analytisch sterk te zijn. Hij is momenteel Chief Financial Officer (CFO) van BME (Building Materials Europe) en was daarvoor van 2011 tot 2018 CFO bij PostNL. Naast de financiële portefeuille is hij ook sterk betrokken geweest bij de IT-ontwikkeling in beide organisaties. Jan wil naast zijn dagelijks werk graag actief blijven als toezichthouder binnen het maatschappelijk domein (eerder was hij o.a. lid van de RvT bij het UMC Groningen). Hij woont in Den Haag. 

Jan: “Voor mij is De Haagse Hogeschool een combinatie van dingen waar ik mij graag voor inzet en waarvan ik ook kan leren: kwaliteit van (praktijkgericht) onderwijs en onderzoek, investeren in nieuwe vormen van onderwijs en onderzoek en diversiteit van studenten en medewerkers. Welke rol ik daarbij kan spelen? Vanuit mijn ervaring en achtergrond kan ik bijdragen aan een financieel gezonde toekomst van De Haagse, waardoor ruimte blijft voor investeringen in vernieuwing van onderwijs en onderzoek.”

Jan Bos

Arjan blok is per 11 april aangetreden als lid van de Raad van Toezicht. Hij is een praktijkgerichte bestuurder met ruim 25 jaar ervaring in verschillende markten, waaronder de kansspelmarkt, energie en de publieke sector. Hij heeft uitgebreide ervaring in digitale en financiële transformatie, bedrijfsintegratie en operationele excellence, onder meer als CFO van Essent en als lid van de RvT ATO Scholenkring (Primair Onderwijs).  Momenteel is Arjan CFO van de Nederlandse Loterij, wat hij combineert met een rol in verschillende Raden van Toezicht, en een gastdocentschap ‘digitale transformatie’ bij internationaal instituut voor managementopleidingen INSEAD.

Arjan: “Ik probeer iedere dag te leren van de kennis en ervaring van anderen. Ook streef ik ernaar om anderen juist te laten profiteren van mijn expertise. En dan vooral op het gebied van de digitale transformatie van publieke en private organisaties. De Haagse Hogeschool heeft de eerste stappen op de reis naar een studentgerichte, datagedreven en innovatieve onderwijsinstelling gezet. Voor mij een mooie uitdaging om een steentje aan de volgende fase van deze transformatie te mogen bijdragen.”

Arjan Blok

Vertrekkend raadslid Raymond Gradus heeft zich sinds 2015 met verve ingezet voor onze hogeschool, o.a. als voorzitter van de Auditcommissie. Wij hebben Raymond leren kennen als iemand met grote passie voor het hoger onderwijs, een kritische blik, altijd meedenkend en met heel veel humor. Wij danken hem voor zijn enthousiasme en toewijding aan onze hogeschool.

Zijn opvolgers Jan en Arjan zijn waardevolle aanvullingen op het team van de RvT. Met deze twee benoemingen gecombineerd kan de Raad nog beter ingaan op de inhoudelijke opgave waar De Haagse voor staat, met in het bijzonder meer continuïteit op het complexe IT-dossier.

Namens het College van Bestuur                                       Namens de Raad van Toezicht

Elisabeth Minnemann                                                              Marjet van Zuijlen