“Het is heel speciaal om hier te zijn. Om in deze aula de opening van het hogeschooljaar fysiek mee te maken. Om iedereen zo bij elkaar te zien. Dat geeft mij een heerlijk gevoel. Ik werk hier nu twee jaar en ben nog nooit in deze ruimte geweest.” Het enthousiasme spat er bijna vanaf bij deze medewerker. Na twee jaar social distancing eindelijk weer als vanouds met z’n allen bijeen voor de opening van het schooljaar. Een opening met als keynotespreker Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. De co-creatie tussen hbo en bedrijfsleven is het thema van haar speech en één van de kernthema’s van het nieuwe instellingsplan van De Haagse Hogeschool.

Aan het geroezemoes komt snel een einde wanneer op het grote videoscherm mensen ‘hun’ Haagse Hogeschool typeren. De mooiste quotes rollen de aula in. ‘Een instelling waarin we elke dag bouwen aan het onderzoek en onderwijs van morgen.’ Of: ‘De Haagse is een prachtige kraamkamer van kennis.’ De quotes zetten de toon. Hier wil je graag studeren. Hier wil je werken. Dat geldt ook voor Hadiatou Barry, alumna European Studies die als moderator de middag aan elkaar praat. “Ik wil eigenlijk helemaal niet weg hier. Dat ik deze middag mag modereren, is voor mij een prachtig afscheid.”

Preview

In haar openingsspeech verwelkomt Elisabeth Minnemann allereerst Arend Hardorff die binnen het College van Bestuur de onderwijsportefeuille overneemt van zijn voorganger Rajash Rawal. Vervolgens geeft zij een preview van het gloednieuwe instellingsplan dat tot stand gekomen is in een participatieve aanpak. 
“We zijn dankbaar dat zo veel medewerkers en studenten hebben meegedacht over de koers van de komende vijf jaar. In dat traject zijn we op zoek gegaan naar onze sterktes en zwaktes, naar kansen en bedreigingen en vooral naar beelden over de toekomst die wij willen realiseren. Onze inzichten en ideeën hebben wij met elkaar op een open manier getoetst en verbeterd. De afgelopen twee jaar hebben ons geleerd dat we moeten kunnen omgaan met onverwachte ontwikkelingen en met de onzekerheid die daaruit voortvloeit. Dat we daarvoor een gezonde mate van wendbaarheid nodig hebben om het tempo van veranderingen op te schroeven.”

 

Elisabeth Minnemann op podium

Onderzoekend leren met impact

Het nieuwe instellingsplan heeft als titel ‘Onderzoekend leren met impact’. Het plan heeft vier strategische themalijnen: 1) kwaliteit van onderwijs en onderzoek, 2) co-creatie met het werkveld, 3) bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige wereld en 4) het creëren van een inclusieve community. Over elk van deze vier kernthema’s schetst Elisabeth Minnemann welke impact ze moeten hebben op onderwijs en onderzoek van De Haagse Hogeschool.

“Wij maken als kennisinstelling écht impact,” zo besluit zij, “wanneer we onderzoekend leren met gebruikmaking van hoogwaardig praktijkgericht onderwijs en onderzoek. Het nieuwe instellingsplan geeft daarbij de richting aan. Het inspireert ons en daagt ons uit. Een goed plan is méér dan een goede analyse. Méér dan een sterke visie. Het is een belofte die we samen gaan waarmaken.”

Vleugels gegeven

Hoe geef je impact aan het gesproken woord? Alumna en spoken word artiest Zaïre Krieger geeft daarvan een indrukwekkend voorbeeld. In ‘Een brief van God’ verbindt zij in een stuwend ritme en met een geweldige eloquentie persoonlijke twijfels en zwakheden aan maatschappelijke problemen en innerlijke drijfveren. Een paar passages: ‘Door koloniale sporen weet je wat een valse start is. […] Waarom kruip je nog van dag tot dag, happend naar adem? Je lijdensweg is je startbaan. […] De enige druk op jou is de zwaartekracht en ik heb je vleugels gegeven. Het kan altijd beter. Waarom kruip je nog als je vliegen wilt?’ Ademloos luisteren de aanwezigen naar haar spoken words en beantwoorden die met een daverend applaus.

Zaïre Krieger op podium

Co-creatie

Het zijn drukke dagen voor VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen. “Zoals jullie weten, is het kabinet gisteren bevallen van een miljoenennota. Onder bedrijven is daar nogal wat over te doen.” Haar liefde voor het hbo is groot genoeg om toch tijd in te ruimen voor De Haagse Hogeschool. Om te spreken over het belang van co-creatie tussen hoger beroepsonderwijs en bedrijfsleven. “Dat bedrijfsleven heeft behoefte aan praktische denkers, aan toepassers. Jullie zijn die praktische denkers en toepassers. Jullie leiden mensen daarvoor op. We hebben jullie hard nodig om samen de grote uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Om daarin succesvol te kunnen zijn, moeten we wat met de grote krapte op de arbeidsmarkt. Daarin kan het hbo op drie manieren een rol spelen.”

Wat is nodig?

Ingrid Thijssen schetst eerst de visie van VNO-NCW op de huidige arbeidsmarkt. “We hebben meer mensen nodig. Meer mensen die meer willen werken. Daarnaast willen we de productiviteit verhogen door robotisering en automatisering. Mensen die daardoor hun baan verliezen, moeten we naar ander werk begeleiden. Ook arbeidsmigratie is nodig om lacunes hier op te vullen. Dus talent aantrekken vanuit het buitenland. Bij dat alles wil VNO-NCW zich niet alleen laten leiden door de economie, maar ook door inclusiviteit en duurzaamheid.“

Ingrid Thijssen op podium

Kansen

Op de vraag wat De Haagse hierin kan betekenen, is wat Ingrid Thijssen betreft het antwoord drieledig. “Jullie kunnen in co-creatie met het bedrijfsleven mensen zonder baan weer aan het werk helpen door inhoud te geven aan een leven lang ontwikkelen. Jullie kunnen een rol spelen in het verhogen van de productiviteit door professionals op te leiden in automatisering en robotisering. En jullie kunnen veelbelovende internationale studenten aantrekken die als arbeidsmigranten in ons land aan het werk gaan. In co-creatie met het bedrijfsleven liggen hier enorme kansen voor De Haagse Hogeschool.”

Groep mensen op podium

In het zonnetje

Als afsluiting van de middag zetten CvB-voorzitter Elisabeth Minnemann en CvB-lid Hans Camps een aantal studenten en medewerkers van De Haagse in het zonnetje. Zij hebben in het afgelopen jaar een prijs verdiend door te excelleren op hun terrein. De opening van het hogeschooljaar begon met een mooi palet aan meningen over De Haagse als kennisinstituut. Zij eindigt met een presentatie van hoe individuen of groepjes met hun specifieke inzet dat kennisinstituut extra glans geven. Met een goed gevoel en warm geklapte handen begeeft iedereen zich naar het Atriumplein voor de borrel en een goed gesprek.