Hoogste score op Algemene tevredenheid in Nationale Studenten Enquête 2024

Studenten van De Haagse Hogeschool zijn, in vergelijking met de andere brede hogescholen uit de Randstad, het meest tevreden over hun opleiding. Ook op sfeer op de opleiding en de vraag of studenten hun opleiding opnieuw zouden kiezen, kwam een sterke score uit de bus. En daar zijn we bijzonder trots op! “Op De Haagse zetten we ons dagelijks in om voor en met onze studenten kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Het is goed om te zien dat dat op deze manier gewaardeerd wordt,” aldus Arend Hardorff, lid van het College van Bestuur en portefeuillehouder Onderwijs en Kwaliteitszorg. 

Inclusief karakter en begeleiding gewaardeerd  

Dit jaar vulde maar liefst 36% van onze studenten de Nationale Studenten Enquête in om hun mening te geven over hun opleiding en De Haagse Hogeschool. Naast de hierboven genoemde scores op tevredenheid, springt ook de waardering voor onze inclusieve cultuur eruit: binnen de opleiding gaan docenten en studenten respectvol met elkaar om (4,04) en de opleiding bevordert een inclusief studieklimaat (3,71). Tot slot geven studenten aan tevreden te zijn over de begeleiding door docenten (3,60). 

Ruimte voor groei  

Hardorff: “Ons ambitieniveau is hoog, we werken dag in dag uit aan studentsucces. De resultaten van de NSE bieden goede inzichten hoe we dat zo goed mogelijk kunnen blijven doen.” De ruimte voor verbetering zit bijvoorbeeld in het tijdig bekendmaken van wijzigingen in het studierooster, de mate waarin studenten zelf vorm kunnen geven aan het programma en in de mate waarin ze gestimuleerd worden om actief deel te nemen aan het onderwijs. 

Over de Nationale Studenten Enquête  

De Nationale Studenten Enquête is een landelijk onderzoek waarin studenten jaarlijks hun mening geven over hun opleiding en instelling. De studenten worden bevraagd over uiteenlopende thema’s. Arend Hardorff: “We hechten veel waarde aan de mening van onze studenten. Met onder andere de NSE kunnen zij echt hun stem laten horen. We zijn blij dat onze studenten aangeven over het algemeen tevreden te zijn en blijven onszelf continu verbeteren.”