De tijd waarin onderwijs vooral iets was dat voorafging aan de beroepsloopbaan ligt definitief achter ons. De wereld verandert in een steeds hoger tempo en de beroepenvelden waarvoor wij opleiden doen dat ook. De Haagse Hogeschool heeft haar opleidingen voor professionals, waaronder de Associate, (Post-) Bachelor en Master degrees, ondergebracht onder ‘De Haagse Hogeschool Pro’. Met Pro speelt De Haagse Hogeschool in op de veranderde behoeften van de samenleving, oplopende personeelstekorten en de sterke vraag naar nieuw onderwijsaanbod voor professionals.  

Arend Hardorff, bestuurslid van De Haagse Hogeschool: “De Haagse Hogeschool biedt voor iedere student in elke fase een passend, flexibel en kwalitatief hoogwaardig aanbod. Zo kunnen ook professionals zich tijdens hun loopbaan blijven ontwikkelen, om-, op- of bijscholen. Daarmee spelen we in op de behoeften van professionals, (werknemers en werkgevers) om nu én in de toekomst wendbaar en flexibel te blijven en hun volle potentieel te benutten. Zodat ze de vraagstukken uit de veranderde wereld kunnen blijven beantwoorden.”   

Leven Lang Ontwikkelen  

De veranderde behoeften van de samenleving vragen van ons dat we op een andere manier naar onderwijs kijken. Voortdurend veranderende beroepen en aanhoudende tekorten in sommige sectoren zorgen voor een sterke vraag naar nieuw onderwijsaanbod. Maar ook de professionals van nu willen (en moeten) zich blijven ontwikkelen om klaar te zijn voor de baan van nu en de toekomst. Dit betekent dat we als hogeschool ook het voortouw nemen in innovatie en onderzoek om steeds passend onderwijs te bieden: opleidingen die aansluiten op de behoefte van de markt en de maatschappij. Opleidingen die goed te combineren zijn met werk. Met De Haagse Hogeschool Pro zetten we stappen om te voldoen aan die groeiende behoefte aan flexibel onderwijs. Onder de Haagse Hogeschool Pro vallen de opleidingen die voorheen door The Hague Graduate School (THGS) werden aangeboden en het deeltijdaanbod bachelors en associate degree-opleidingen van De Haagse Hogeschool.

Flexibliteit 

De Haagse Hogeschool Pro biedt professionals zo de kans om op een praktijkgerichte en flexibele manier bij-, op- of om te scholen. In elke fase van de carrière en op eigen tempo en niveau. Het onderwijs van de opleidingen focust zich op specifieke praktijk- en beroepsvraagstukken, docenten staan met een been in het werkveld en het onderwijs wordt samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid ontwikkeld. Het onderwijs is modulair ingericht zodat professionals een compleet diploma kunnen halen of onderdelen (modules) van een opleiding kunnen volgen, in een setting waar ze met medestudenten samenwerken en zo andere professionals ontmoeten die met dezelfde vraagstukken rondlopen. Er komt een steeds groter aanbod van losse modules waardoor onderwijs voor werkenden toegankelijk wordt. 

Praktijkgerichtheid  

Ons onderwijs en onderzoek zijn verankerd in de dagelijkse beroepspraktijk en worden vormgegeven in cocreatie met onze studenten en medewerkers, met het werkveld en met de maatschappij om ons heen. De samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke partners geeft onze studenten de kans om te werken aan vraagstukken uit de dagelijkse praktijk. Door samen te zoeken naar praktische oplossingen voor concrete, maatschappelijke vraagstukken leren niet alleen onze studenten, maar ook onze docenten, onderzoekers én de extern betrokkenen. En vinden we concrete en toepasbare oplossingen voor vraagstukken waar bedrijven, NGO's, overheden en burgers iedere dag opnieuw tegenaan lopen. Oplossingen met impact dus. Zo ontstaat een uitdagende leeromgeving die nieuwsgierigheid oproept en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden stimuleert.  

Meer informatie en voorlichtingsavonden 

Ben je op zoek naar een studie voor naast je werk? Kom dan naar de online voorlichtingsavond op 22 juni. Meer informatie over de voorlichtingsavonden vind je hier: Voorlichting voor professionals | De Haagse Hogeschool.  

Wil je meer weten over het aanbod voor professionals? Ga dan naar www.dehaagsehogeschool.nl/pro.