De digitale euro is in aantocht. Hoe ziet de toekomst van ons geldstelsel eruit? In zijn zoektocht naar het antwoord op deze vraag, richt Martijn van der Linden (lector New Finance) zich op nieuwe vormen van digitaal geld en onderzoekt hij mechanismen in het geldstelsel die ongelijkheid en financiële instabiliteit veroorzaken. Binnen het kenniscentrum Digital Operations & Finance verkent hij hervormingsvoorstellen, waaronder het liberaliseren van banken. “Digitale technologieën bieden een unieke kans om het huidige monetaire en financiële systeem te heroverwegen.”

Sinds oktober 2018 vervult Martijn van der Linden de rol van lector New Finance aan De Haagse Hogeschool. In 2022 voltooide hij zijn proefschrift aan de TU Delft, gericht op het ontwerp van het monetair-financieel systeem in het digitale tijdperk. Op 8 september 2023 deelde hij zijn inzichten tijdens zijn lectorale rede, getiteld 'The Digitalization of Money'. Daarnaast kwam het project ‘The Waterworks of Money’ aan bod en gingen toonaangevende experts en politici in debat over de internationale dimensie van het geldstelsel en de digitale euro. 

The Waterworks of Money

Wie de ingewikkelde financiële taal van economen en bankiers niet spreekt, wordt uitgesloten van het maatschappelijke debat over ons geldstelsel. Financiële ongeletterdheid belemmert het adresseren van problemen als groeiende ongelijkheid en terugkerende financiële crises. ‘The Waterworks of Money’ maakt de wereld van het geld toegankelijk met de metafoor van water, architectonische tekeningen en animaties. Aan de hand van het waterwerk vertelden Martijn, cartograaf Carlijn Kingma en financieel onderzoeksjournalist Thomas Bollen over de werking van ons geldstelsel en mogelijkheden voor hervorming.  

 

Lectorale rede 


De inrichting van het geldstelsel heeft grote invloed op onze economie, de verdeling van rijkdom en de manier waarop we met elkaar samenleven. Digitalisering biedt unieke kansen om de inrichting van het geldstelsel te verbeteren. Daarom deelde Martijn in zijn lectorale rede zijn visie op de digitalisering van geld, met speciale aandacht voor de digitale euro: “Een goed ontworpen digitale euro heeft potentie om de financiële stabiliteit op lange termijn te verbeteren, monetair beleid effectiever te maken en het is een voorwaarde om banken te liberaliseren.”

Internationale dimensie van het geldstelsel 


Het geldstelsel is een internationale aangelegenheid. De vooraanstaande economen Menno Middeldorp (Global Head RaboResearch) en Theo Kocken (hoogleraar risk management VU, CEO Cardano Development) wisselden van gedachten over verschillende facetten van dit onderwerp.  

Digitale euro 


Net voor de zomer publiceerde de Europese Commissie een wetgevend voorstel voor de digital euro. Mahir Alkaya (Tweede Kamerlid SP), Michiel Hoogeveen (Europees Parlementslid JA21 en medeonderhandelaar digitale euro), Paul Tang (Europees Parlementslid PvdA en medeonderhandelaar digitale euro) en Martijn debatteerden over problemen van het huidige stelsel en de mate waarin de digitale euro een oplossing is.