Op donderdag 17 maart vond de 11e editie plaats van Den Haag Draait Door op de Sportcampus Zuiderpark van De Haagse Hogeschool. De sessie, ingeleid door Frank van Eekeren (Lector Impact of Sport), ging over Den Haag als inclusieve stad. Een inclusieve stad op meerdere vlakken: in de sport, het onderwijs, de systeemswereld en de fysieke omgeving.

Na de plenaire start van het programma, met korte presentaties van de workshopsleiders, verspreidde de groep zich door het gebouw voor de workshops.

Workshop 1: Sport als middel om inclusie te bevorderen

Deze workshop werd verzorgd door Jasmijn Holla (Lector Kracht van Sport, Hogeschool Inholland) en Monique Berger (Lector Technologie voor inclusief bewegen, De Haagse Hogeschool). Dit deden zij samen met studenten Leonie en Dorien, beiden volgden de minor ‘Niemand Buitenspel’ op de Sportcampus. De studenten vertelden eerder tijdens de plenaire presentatie over hun ervaringen tijdens de minor en hun perceptie van inclusief sporten in onder andere wet- en regelgeving.

In de workshop over sport als middel om inclusie te bevorderen werd aan de hand van voorbeelden uit de gehandicaptensport en stellingen gesproken over de betekenis van inclusief sporten en bewegen. Inclusief sporten en bewegen gaat over het hebben van een keuze, voelen dat je erbij hoort, gelijkwaardigheid, het wegnemen van barrières en mee kunnen doen. Erkennen dat iedereen uniek is en open staan voor diversiteit zijn belangrijke voorwaarden. Er werd besproken dat het bij inclusieve sport om een bredere groep gaat dan alleen mensen met een beperking en er ook aandacht dient te zijn voor andere groepen zoals lhbtiq+'ers en mensen met een migratieachtergrond. Ook het belang van een inclusieve beweegvriendelijke openbare ruimte kwam ter sprake en hoe sporten en bewegen kunnen bijdragen aan sociale inclusie in bredere zin.

Workshop 2: De wijkfunctie van een gebouw

Deze workshop werd ingeleid door Maarten Bonarius (Directeur Bijzondere Voorzieningen, ROC Mondriaan) en Katja Rusinovic (Lector Grootstedelijke Vraagstukken, De Haagse Hogeschool). Samen met de deelnemers gingen zij in op de invulling van het ROC Mondriaan gebouw De Meppel: een toekomstig gebouw aan de Meppelweg in Den Haag Zuid-West dat een erkend leer- en ontwikkelcentrum moet worden. De entreeopleidingen van het ROC Mondriaan worden hier  vanaf Augustus 2022 gehuisvest. Tijdens de workshop werd gesproken over de programmering in het gebouw en de manier waarop de verbinding met de buurt kan worden gecreëerd. Het gesprek was bevestigend voor ROC Mondriaan dat zij op de goede weg zijn.  Van meerwaarde was het perspectief van de aanwezige HBO studenten. Zij legden nadruk op de functie van rolmodellen in het helpen creëren van een netwerk, een netwerk dat de buurtbewoners nu vaak niet hebben of niet weten hoe ze hieraan kunnen werken. De Meppel en de contacten die we organiseren in en met de Meppel kan hier een meerwaarde bij zijn.

Workshop 3: Inclusie in het hoger onderwijs

Aya Ezawa, Diversity Officer van de Universiteit Leiden ging met de deelnemers in gesprek over diversiteit en wat er voor nodig is om een inclusieve leeromgeving te kunnen realiseren. Een actueel thema binnen het hoger onderwijs. Dat bleek ook uit de gesprekken die zijn gevoerd. De deelnemers, betrokken bij inclusie op diverse kennisinstellingen, hebben afgesproken elkaar vaker te treffen. 

Workshop 4: Inclusie door inclusief werken? Een casus vanuit sport en bewegen

Leidt inclusief werken eigenlijk wel tot meer inclusie? Aan de hand van een casus, ingebracht door Tom Arnoldus (domeinondersteuner Aantrekkelijke Stad, Gemeente Den Haag) en Frank van Eekeren (Lector Impact of Sport, De Haagse Hogeschool) gingen de deelnemers, al wandelend door Den Haag Zuidwest, het gesprek aan. Was er in deze casus over een betrokken wijkbewoner, die oudere buurtgenoten meer wilde laten bewegen, sprake van inclusie? Waar moet een bewoner met een goed idee aankloppen? En hoe loopt dan de procedure tot realisatie van het idee? Of hoe zou dat eigenlijk moeten? Er zijn goede gesprekken gevoerd en er was veel herkenning. Participatiemoeheid, vergadercultuur, vergelijkbare voorbeelden en het bewustzijn dat inclusief werken tijd kost en mag kosten kwamen aan bod.

Borrel

Tijdens de borrel, met uitzicht op de topsport beachvolleybal velden op de Sportcampus, was er gelegenheid voor de verschillende deelnemers om na te praten en verder kennis te maken. We kijken terug op een vruchtbare dag vol verbinding en kijken uit naar de volgende sessie van Den Haag Draait Door!