Wat heeft de Conferentie over de Toekomst van Europa ons gebracht? Deze vraag stond centraal tijdens de nabeschouwing op de conferentie die op 17 juni 2022 plaats vond in de Aula van de Haagse Hogeschool. Het evenement werd georganiseerd door lectoraat Changing Role of Europe (European Impact Hub) in samenwerking met het Liaisonbureau van de Europese Unie in Nederland.

Op 9 mei, de Dag van Europa, kwam de eerste Conferentie over de Toekomst van Europa officieel ten einde met de publicatie van het eindrapport, bestaande uit 49 voorstellen, die op basis van input van burgers uit de hele unie zijn vormgegeven. Een goeie gelegenheid om samen terug te kijken naar het verloop en de verwachte impact van de Conferentie op Nederland.

Terugkijken op deze conferentie deden we met een expertpanel bestaande uit: Esther de Lange, Europarlementariër van het CDA; Ivo Belet, inhoudelijk expert bij de Europese Commissie; Matthijs Schiffers, Europa correspondent van Het Financieele Dagblad; Job van den Berg, Adjunct-directeur Europese Integratie bij Ministerie van Buitenlandse Zaken en Emma Berndt, Student European Studies aan de Haagse Hogeschool.

Tijdens de nabeschouwing kwamen verschillende stellingen over de conferentie aan bod. Uit de gesprekken bleek dat de media aandacht voor de conferentie in Nederland niet fantastisch was en dat er weinig Nederlandse journalisten en politici over spraken. Wel was het panel optimistisch over de volgende stappen vanuit Brussel; er lijkt veel welwillendheid te zijn in de Europese instellingen om  de aanbevelingen van burgers zo goed mogelijk uit te gaan voeren. Tijdens het evenement kon het publiek mee stemmen over de verschillende stellingen via Wooclap. De resultaten op het grote scherm zorgden voor een interessant gesprek, met als rode draad: Een sterk Europa? #hoedan?

Meer leren over de Conferentie? Kijk eens op de website van Conference Future Europe