Het beroepenveld in Nederland verandert in een hoog tempo. Bijscholing of omscholing vraagt om flexibel deeltijdonderwijs. De opleiding Social Work van De Haagse speelt hierop in met de in 2017 gestarte pilot Flexibilisering voor werkenden. De eerste lichting studenten is dit voorjaar afgestudeerd. “De praktijk is het vertrekpunt.”

In het kader van het landelijke overheidsbeleid ‘Een leven lang leren’ heeft Social Work naast 3 andere opleidingen van De Haagse een nieuwe, flexibele deeltijd en duale opleiding ontwikkeld. Tweemaal per jaar kunnen studenten starten met een praktijkgerichte deeltijd/duale opleiding volgens een vernieuwend onderwijsconcept.

Wendbare professional

Met deze pilot biedt De Haagse onderwijs aan dat erkent wat studenten al weten en kunnen én biedt hen ruimte en begeleiding om kennis en ervaring op te doen. Die hebben ze nodig om als wendbare professional, zowel persoonlijk als maatschappelijk, maximaal bij te dragen aan onze complexe samenleving. De deeltijd/duale opleiding Social Work richt zich op doorstromers en carrière-switchers met al eerdere opgedane werk en/of studie-ervaring.

Flexibel inzetbare professionals

“Het werk is anders en complexer geworden”, vertelt Kirsten Steenkshogeschooldocent Social Work. “Het werkveld vraagt om breed opgeleide en flexibel inzetbare professionals, die aan de slag kunnen met complexe vraagstukken. Er wonen veel kwetsbare mensen middenin de samenleving. Je ziet mensen vereenzamen, of het netwerk zoals vrienden en familie wordt zwaarder belast. Social Workers moeten meer met dat netwerk aan de slag of sturen vrijwilligers aan. Dat betekent dat er andere ondersteuningsvragen zijn.”

Flexibel leren

De vraag naar deeltijd en duale opleidingen is groot. Deze opleidingen moeten wel passen binnen het werk- en privéleven van studenten. De pilot speelt hierop in. Zo kunnen studenten vrijstellingen aanvragen voor elders verworven competenties. De opleidingen kenmerken zich door een hoge mate van flexibiliteit en door middel van activerende lessen leren de studenten van en met elkaar. 

Persoonlijke leerroute

“Studenten werken allemaal in de praktijk”, licht Eric Snaterse, hogeschooldocent Social Work toe. “Studenten stippelen zelf hun eigen leerroute uit en bepalen in welke volgorde en in welk tempo ze de modules doorlopen. Zo kunnen ze een module kiezen waar ze op dat moment in de praktijk mee bezig zijn.”  

Leerwegonafhankelijk 

Met de sterk praktijkgerichte opzet van de opleidingen leidt De Haagse flexibele kenniswerkers op. Het behalen van resultaten is belangrijker dan de wijze waarop en wanneer de student die bereikt. De toetsing is dan ook leerwegonafhankelijk. Eric: “De student kan bijvoorbeeld met een portfolio in de vorm van een video-opname zijn of haar kennis en ervaring uit de praktijk laten beoordelen.” Kirsten: “Mensen leren in de praktijk en samen met en van elkaar op school.”

Learning communities

Praktijkervaringen van studenten staan centraal in het lesprogramma. In de eerder genoemde activerende lessen wordt de verdieping gezocht en de dialoog gestart tussen studenten onderling én tussen studenten en docent. Eric: “Je hebt anderen nodig om tot leren te komen. Door casussen uit te wisselen leer je in learning communities van elkaar hoe je de theorie in de praktijk vormgeeft.” 

Papiertje

Jennifer Zuiderwijk behoort tot de eerste lichting afgestudeerden van de flexibele deeltijdopleiding. Ze wilde graag versneld afstuderen en vrijstellingen krijgen vanwege haar lange werkervaring in de gehandicaptenzorg op hbo-niveau. “Op een gegeven moment wil je doorgroeien. Met een hbo-diploma sta je sterker op de arbeidsmarkt. Ik had alleen het papiertje nog niet.”

Te snel

Dit voorjaar rondde Jennifer haar opleiding af. “De inzet van de docenten was zeer positief. Maar we hadden nog wel te maken met wat kinderziektes”, aldus Jennifer. “Ik ging zo snel dat de volgende module nog niet was geschreven. Maar ik sta nu in de startblokken. Ik heb vreselijk veel passie voor Social Work. Veel mensen voelen zich buitengesloten in de maatschappij. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen.”