Waar we in 2022 nog kampten met historisch hoge energiekosten, hebben we dit jaar te maken met het tegenovergestelde. De vlag hangt uit bij kenniscentrum Mission Zero. ‘Geweldig dat we nu al de vruchten plukken van de vooruitziende blik begin jaren ‘20’, vindt leading lector Sander Mertens. ‘De slimme combinatie van zonne- en windenergie is absoluut de basis onder de succesvolle energietransitie’, vertelt hij. ‘Doordat we onze natuurlijke energiebronnen goed op elkaar zijn gaan afstemmen, wekken we onze energie nu vrijwel het gehele jaar ‘realtime’ op. Dat scheelt veel kosten voor energieopslag en -transport, en dat zien we terug op de energierekening!’

Lokaal, schoon, efficiënt en permanent

Behalve de lage kosten is er een veel grotere winst geboekt. Alle energie waarvan we in ons land gebruikmaken is duurzaam opgewekt. ‘Vroeger hadden we wel duurzaam geproduceerde zonne-energie, maar die konden we vanwege ons overbelaste energienet niet altijd benutten’, legt Mertens uit. ‘Gevolg was dat we alsnog moesten terugvallen op energie uit - vaak ook nog eens buitenlandse -  kolencentrales. Maar dat is gelukkig definitief verleden tijd. Nederland kan nu lokaal, schoon, efficiënt en permanent in zijn eigen energie voorzien. Fijn dat we meer zijn gaan inzetten op windenergie én de overstap hebben gemaakt naar gelijkspanning. We hebben het energienet nog steeds niet hoeven verzwaren!’

Lees meer

Roept dit artikel vragen op? Lees ons whitepaper over zonne- en windenergie en leer hoe we deze rooskleurige toekomst werkelijkheid wordt! 

The month of energy transition stamp