Docent-onderzoeker Egbert Willekes, lectoraat New Finance, werkte al aan zijn promotieonderzoek over ‘Integrated Reporting’ toen hij gewezen werd op de mogelijkheid om deel te nemen aan het internationale project ACES (Accounting for Circular Economy and Sustainability). Samen met partners uit Finland, Spanje, Cyprus en Oostenrijk gaat Egbert onderzoek doen naar hoe bedrijven kunnen rapporteren over duurzaamheid. Hieruit ontwikkelen zij modules die in het onderwijs ingezet kunnen worden. Het project heeft afgelopen week een Erasmus+ subsidie toegekend gekregen.

Beursgenoteerde bedrijven en banken moeten volgens de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD-richtlijn) gaan rapporteren over duurzaamheid, als integraal onderdeel van het financieel jaarverslag. Dit heet ‘Integrated reporting’. De komende jaren gaan veel bedrijven met deze nieuwe regelgeving te maken krijgen. 

Een goede ontwikkeling vind Egbert: “Naast verantwoording over financiën, moeten bedrijven ook over sociale en ecologische waarden gaan rapporteren, denk bijvoorbeeld aan thema’s zoals inclusie, werkvreugde of CO2-uitstoot. Maar hoe rapporteer je daarover? Hoe waardeer je bijvoorbeeld werkvreugde? Hoe laat je deze informatie betrouwbaar en transparant zien? Dat zijn vragen die opkomen en waar we met behulp van onderzoek antwoorden op willen vinden.”

Proces ‘Integrated reporting’

Nu gaat het over rapporteren, maar eigenlijk is dat de laatste stap in het proces. “Het begint met de sociale en ecologische waarden in je bedrijf integreren, ze opnemen in de strategie, doelen stellen en deze meetbaar maken. De externe rapportage volgt daar dan logischerwijs uit”, legt Egbert uit.

In zijn promotieonderzoek richt Egbert zich op deze eerste stappen in het proces. Hij onderzocht bij 20 koplopers – bedrijven zoals FrieslandCampina, DSM en Tony’s Chocolonely – hoe zij sturen op interne doelen. Daarvoor heeft Egbert een model ontwikkeld dat past in het Europese ACES-project.

ACES-project

“De Erasmus+ subsidie zorgt ervoor dat we met het ACES-project 3 modules met handleidingen voor het onderwijs kunnen ontwikkelen en testen. De eerste over duurzame businessmodellen en strategie, de tweede over actief sturen op duurzame doelen en de derde over extern communiceren  middels ‘integrated reporting’. Mijn model past vrijwel naadloos in de modules die straks internationaal deelbaar en toegankelijk zijn. Vanuit de modules gaan we ook op maat gemaakte pakketten voor bedrijven samenstellen. Zo is ons onderzoek bruikbaar voor zowel onderwijs als werkveld,” vertelt Egbert. 

Wil je meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Egbert: e.j.willekes@hhs.nl