De Coalitie rondom de Master Sustainable Transitions (MST) met 7 opleidingen vanuit 12 hogescholen staat op het punt om een gezamenlijke MDT-toets aanvraag bij de CDHO in te dienen. 

De Haagse Hogeschool is een van de deelnemers aan deze coalitie en Arend Hardorff ondertekende vrijdag 1 december de symbolische CDHO-aanvraag tijdens een feestelijke bijeenkomst met alle andere coalitiepartners tijdens een bijeenkomst van de Vereniging Hogescholen in Utrecht. Hierbij waren Gerard Kranenburg en Bas van den Berg aanwezig namens De Haagse. 

De Vereniging Hogescholen heeft in 2020 het initiatief genomen om rondom een zestal grote maatschappelijke thema’s gezamenlijk masteropleidingen te ontwikkelen. Hiertoe is een ontwerp voor de landelijke ontwikkeling van een aantal cross-sectorale, toekomstgerichte masters opgesteld. In juli 2021 zijn landelijke coalities van hogescholen rondom deze maatschappelijke thema’s gevormd. Zij hebben de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan de uitwerking van een gezamenlijk profiel en bekostigingsaanvraag. Gaandeweg is daarbij de inzet verschoven van een sectorplan naar een breed afgestemde clusteraanvraag. De aanvraag voor de Master Sustainable Transitions is de eerste die wordt ingediend. De verwachting is dat de andere vier overgebleven coalities snel zullen volgen met hun eigen clusteraanvragen.