Pesten, discriminatie, uitsluiting, seksuele intimidatie of agressie en geweld. Daarvoor is geen plek binnen De Haagse. Advocaat Dilek Akdemir is sinds maart de nieuwe voorzitter van de klachtencommissie Ongewenst Gedrag. “Inclusiviteit is een belangrijke waarde bij De Haagse. Iedereen moet gehoord kunnen worden.”

“Ik ben iemand die werkt aan oplossingen. Tegelijkertijd moeten er bij ongewenst gedrag ook maatregelen opgelegd kunnen worden. Mijn inzet is een bijdrage leveren aan een prettige en sociale omgeving waarin iedereen kan werken en studeren”, aldus de kersverse voorzitter die zich als advocaat in Rotterdam richt op familierecht, bestuursrecht en onderwijsrecht.

Door dezelfde deur

Dilek ziet in haar rol als advocaat een “steeds verdere juridisering van de maatschappij”. “De Me-too-beweging en Black Lives Matters versterken deze trend. Studenten durven meer voor zichzelf op te komen wanneer ze zich niet gehoord, gediscrimineerd of geïntimideerd voelen. Dat is goed, alleen nu stappen studenten in Nederland soms direct al naar het College van de Rechten van de Mens, en niet naar een interne klachtencommissie of een vertrouwenspersoon. Ik ben ervan overtuigd dat bemiddeling of een directe aanpak uiteindelijk de beste oplossing is. Uiteindelijk moet je toch door dezelfde deur.”

Onafhankelijk

Eerder werkte Dilek parttime docent Management, Economie & Recht bij De Haagse. Daarnaast was zij ook in dienst als juridisch adviseur voor het College van Bestuur en stelde zij mede het regelement Ongewenst Gedrag op. “Daarbij is het belangrijk dat er een extern lid als voorzitter van het bestuur is en een gedragsdeskundige. Een student of medewerker die een klacht indient, moet het gevoel krijgen gehoord te worden door iemand die onafhankelijk is van De Haagse Hogeschool. De expertise van een gedragsdeskundige is hierbij ook van belang.”

Vertrouwenspersoon

Bij ongewenst gedrag kun je contact zoeken met een vertrouwenspersoon. Met de vertrouwenspersoon kun je het gedrag in een vertrouwelijke sfeer bespreken. De vertrouwenspersoon kan je ook bijstaan als je een formele klacht wil indienen bij de klachtencommissie ongewenst gedrag.

Een klacht indienen

Via het loket Rechtsbescherming kan iedere student of medewerker een klacht indienen. In grote lijnen is de procedure als volgt. De voorzitter doet een eerste check en besluit of de klachtencommissie zich moet buigen over de klacht. Daarna volgt een inhoudelijke behandeling en eventueel een hoorzitting waarbij verweer mogelijk is. De klachtencommissie geeft uiteindelijk advies aan het College van Bestuur voor mogelijke disciplinaire maatregelen. “Hierbij kun je denken aan schorsing, overplaatsing, ontslag en voor studenten aan een berisping tot het ontzeggen van de toegang tot het schoolgebouw voor maximaal 1 jaar.” 

Eer

Het voorzitterschap van de klachtencommissie Ongewenst Gedrag is voor Dilek “een eer”. Ik ben een vrouw van Turkse komaf. Op De Haagse zitten veel studenten met een niet-Nederlandse afkomst. Ik hoop dat met mijn voorzitterschap de drempel om naar de commissie te stappen minder hoog wordt, ook voor vrouwen en mensen met andere achtergrond. Iedereen moet gehoord kunnen worden, iedereen hoort erbij.”