Brussel heeft veel ambities voor een groenere toekomst. Deze ambities sijpelen door naar lokaal niveau: gemeentes, provincies en boeren. Hoewel ze kansen en mogelijkheden met zich mee brengen, zorgen ze tegelijkertijd voor een opeenstapeling van regeltjes die het werken in de landbouw lastig maken. Met Iris Bouwers praten wij over het zoeken van een balans tussen beleid dat boeren tevreden houdt en beleid waarmee Europese doelen behaald worden.

De beelden van protesterende boeren op de snelweg, op het Malieveld in Den Haag en bij verschillende provinciehuizen in het land staan ons nog vers in het geheugen. Voordat corona uitbarstte was de stikstofcrisis het onderwerp dat het nieuws in Nederland domineerde. Boeren krijgen te maken met flink wat uitdagingen door veranderend landbouw- en klimaatbeleid. ‘Brussel’ heeft veel ambities, denk aan de European Green Deal, de boer-tot-bordstrategie, de Europese biodiversiteitsstrategie. Hoe ziet deze opeenstapeling van wetgeving er uit in de praktijk van landbouwers? Hoe gaat de nationale en lokale politiek om met deze Europese richtlijnen?

We vragen het Iris Bouwers. Als lobbyist voor boeren belangenorganisatie LTO in Brussel, mede-eigenaar van een tuinbouw en veebedrijf en voormalig gemeenteraadslid kan zij een heuse praktijkexpert genoemd worden. Werken op de boerderij is Iris met de paplepel ingegoten. De wens om als boer actief te blijven is haar grote drijfveer om in de Brusselse politiek actief te zijn: ‘’Ik ben nu 28, over 30 jaar wil ik nog steeds ‘boeren’”. 

In het gesprek gaan we in op de dagelijkse werkzaamheden van een lobbyist in Brussel. Wat doe je daar eigenlijk en hoe zorg je dat je contact houdt met je achterban in Nederland? We praten over stikstof, klimaatverandering, duurzaamheid en natuur. Ook leren we over de grote angst die er leeft onder boeren: moeten zij zich straks, dankzij richtlijnen uit Europa, massaal laten uitkopen?

De podcast is onderdeel van de serie specials van Global Gossip over de invloed van Europa op de lokale politiek in Nederland. Nieuwsgierig? Je luistert de afleveringen via spotify of Itunes

 

Global Gossip Woningcrisis