Smart Manufacturing, duurzaam ondernemen, ontwikkelingen in Health Technology en de agrosector. Organisaties hebben te maken met snelle veranderingen en de technisch bedrijfskundige moet hierop inspelen. Met de start van de nieuwe associate degree opleiding Technische Bedrijfskunde, in september 2024, biedt De Haagse een flexibele en vernieuwende variant deeltijdopleiding met focus op zelfsturing en zelflerend vermogen. “In slechts 2 jaar leer je alles om door te groeien in je huidige baan én om van je toekomstige carrière in de techniek een succes te maken.”

“Organisatie worden steeds complexer, hebben een directe behoefte aan gerichte informatie en moeten zich verhouden tot de steeds snellere ontwikkeling van techniek. Hierdoor moet de technisch bedrijfskundige steeds sneller schakelen en continu up-to-date zijn. Het beste antwoord hierop is om een zelf oplossend, autodidactisch vermogen te ontwikkelen”, aldus kerndocent Els Meertens en auteur van de boeken Integrale kwaliteitszorg en duurzaamheid en Klantgericht organiseren.

Verbindende schakel

De technisch bedrijfskundige (TBK’er) is volgens Els steeds meer de verbindende schakel in een organisatie, die integraal en overstijgend buiten het eigen vakgebied moet kijken en samenwerken. Els: “Dat vraagt om een sterk ontwikkeld onderzoekend vermogen, probleemgericht kijken en oplossen, het beknopt en onderbouwd omgaan met informatie. Je moet met alle lagen en disciplines kunnen schakelen, van management tot werkvloer én hun taal kunnen spreken.” 

Het TBK-denken

De opleiding is in het verlengde van het nieuwe curriculum van de voltijdopleiding Technische Bedrijfskunde ontwikkeld. De TBK’er van morgen moet haarscherp een probleem identificeren en niet direct schieten in oplossingsgericht handelen. “Denk in toegevoegde waarde en zoek eerst uit wat de kern van een probleem is.” Dat ‘TBK-denken’ staat centraal in de opleiding, die bestaat uit meerdere ‘leerarrangementen’. Studenten worden hierin intensief gecoacht, begeleid en getraind.

Breed programma

Inhoudelijk sluit de opleiding associate degree Technische Bedrijfskunde precies aan op de wensen vanuit het werkveld. Elk semester heeft een eigen thema: procesverbetering, productinnovatie, duurzaamheid en een vrije keuze thema, waaronder circulaire economie, energietransitie of smart sustainable manufacturing, maar ook procesoptimalisatie. “De opleiding is heel breed en je kunt een deel van de opleiding zelf samenstellen. Daardoor is er echt heel veel mogelijk en krijg je veel vrijheid”, vervolgt Els. Zo kun je je eigen leerroute samenstellen uit een modulair opgebouwd programma, inclusief een flexibele leerarrangement, waarmee je kunt aansluiten op jouw ervaring en ontwikkelpunten. “Zo heb je hebt niet alleen veel meer inspraak op wat je wilt leren, maar ook op welke manier, waar en wanneer je dat wilt doen.”

Activerende werkvormen

Bovendien kenmerkt deze opleiding zich volgens Els door haar sterk vernieuwende karakter. “Ik geloof heel erg in synergie-effecten. Studenten leren tijdens de vaste lesdag op vrijdag van elkaar en met elkaar. Iedereen neemt immers specifieke kennis en ervaring mee vanuit hun werkveld. De lesdag is dan ook bedoeld voor activerende werkvormen, met elkaar interactief aan de slag gaan in bijvoorbeeld een workshop of challenge. De theorie leer je met blended learning thuis in je eigen tempo. Natuurlijk is het een investering om een vaste dag per week naar school te gaan, maar je gaat wel iedere keer met een eyeopener de deur weer uit.” 

Werkplek-leren 

Volg je de opleiding, dan ga je 1 dag per week naar school en pas je het geleerde de andere dagen direct toe op de werkvloer. De leerdoelen toon je aan via de beroepsproducten die je in je werkomgeving maakt. De beroepsproducten stemt de student af met de opleiding en werkgever. Zo word je wél getoetst, maar dan zónder tentamens te maken. Want met werkplek-leren leer je juist door theorie toe te passen in de praktijk. Zo studeer je onder werktijd en produceer je tegelijkertijd relevante beroepsproducten voor de werkgever, zoals een procesvisualisatie, een knelpuntenanalyse, businesscase of een marktverkenning. De werkgever investeert op zijn beurt in een verdere scholing van hun mbo-personeel. De ideale win-winsituatie!”

Meer informatie

Wil je meer weten over de opleiding, bezoek dan de opleidingspagina van Technische Bedrijfskunde (Ad) of neem contact op met Els Meertens.

De Associate degree Technische Bedrijfskunde van de Haagse Hogeschool, die past zó goed bij je ... je had ‘m zelf kunnen bedenken!