Op 9 februari werkten ruim 60 studenten van De Haagse Hogeschool en Inholland samen aan oplossingen voor de krappe studentenwoningmarkt. Zij werden gedurende de dag bijgestaan door experts, die de studenten verschillende perspectieven gaven op de problematiek. Gedurende de dag waren er mini-presentaties en kregen studenten advies en begeleiding van experts, waaronder Dr. Katja Rusinovic (Lector grootstedelijke ontwikkelingen, De Haagse Hogeschool), dr. Ing. Gerard van Bortel (Assistent-professor housing management, TU Delft), Hanneke Kadijk-Slot (Manager studentenvoorzieningen, De Haagse Hogeschool), René van Eijk (Manager sociaal bij DUWO). Omdat de woningmarkt complex is, presenteerden de studenten heel diverse oplossingsrichtingen aan de jury.

De studenten beoordeelden aan het eind van de middag elkaars werk. Zo ontstond een kritische voorselectie waarna de drie door de studenten gekozen beste projectgroepen hun resultaten presenteerden aan de jury, bestaande uit John Kroes (Universiteit Leiden, Campus Den Haag), Iris Visser (DUWO), Matthijs van Muijen (Gemeente Den Haag) en dr. Darinka Czischke (Universitair Hoofddocent Huisvesting en Sociale Duurzaamheid, TU Delft).

De drie geselecteerde oplossingen:

  • Make Splitting Easier maakte zich hard voor het verminderen van de bureaucratie rondom het splitsen van huizen door de crisistoestand uit te roepen. Regelgeving is volgens hen nu belemmerend voor het vinden van snelle oplossingen voor de woningopgave.
  • Zoomer for Boomer wil de gemeente een actieve rol laten vervullen in de matchmaking tussen ruim wonende ouderen en studenten. In ruil voor een kamer met lage huur kunnen de studenten kleine klusjes in en rondom het huis doen. En het kan direct een oplossing zijn voor eenzaamheid.
  • "Super Store to Super Housing" won met hun concept waarin ze vooral keken naar het ombouwen van leegstaande gebouwen in de stad. Zij namen zowel woonwensen van nationale als internationale studenten mee voor de woning zelf als ook de inrichting van de openbare ruimte.

 

Groepsfoto Team oplossingen studentenhuisvesting 2

Vorig jaar deden studenten Doris Bukman (Universiteit Leiden) en Mees Wassenaar (De Haagse Hogeschool) onderzoek naar de studentbeleving van de Haagse woningsituatie in opdracht van de Taskforce Studentenhuisvesting Den Haag. De uitkomsten van dit onderzoek dienden als basis voor de challenge dag op 9 februari, waarbij studenten, als extra curriculaire activiteit, werkten aan vervolgvragen van de Taskforce. Er was een grote vertegenwoordiging van tweedejaarsstudenten van de opleidingen Bestuurskunde/Overheidsmanagement en International Public Management met Engels als voertaal.

Iris Visser (DUWO): ‘’Het is fijn om samen met studenten te werken aan vraagstukken. Zo gebruiken we het potentieel van de student en komen we tot oplossingen voor vraagstukken die juist hen ook aangaan.’’

Met deze challenge droegen studenten zelf bij aan oplossingen voor de problemen waar ze mee te maken hebben en leerden zij over creatieve woonvormen en de (beleids-)uitdagingen van de stad omtrent studentenhuisvesting. Een student vertelt: ‘’De verbinding met andere, juist ook internationale, studenten is zo leuk! Ik waardeer de inzet van de organisatie en docenten en alle aanwezige experts vandaag enorm. Dit soort onderwijsdagen zie ik graag vaker!”

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Hila Mohamad, Kennismakelaar City Deal Kennis Maken Den Haag | Delft; H.Mohamad@hhs.nl

Deze challenge wordt mogelijk gemaakt door de Haagse Educatieve Agenda van de Gemeente Den Haag en wordt georganiseerd door De Haagse Hogeschool i.s.m. Kennis Maken Den Haag en partners.