Hans Camps legt op 1 mei a.s. zijn functie neer als lid van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool. In het College is hij verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijfsvoering (waaronder financiën, HRM, IT en informatievoorziening en huisvesting). Camps vervult deze functie sinds 1 december 2017.

Hans Camps: ‘Ik werk nu vijf jaar bij De Haage Hogeschool en ik ben trots op hoeveel we met elkaar hebben bereikt. De voorspelbaarheid en transparantie van onze financiën is toegenomen, we zijn de weg omhoog ingeslagen op het punt van tevredenheid van studenten en medewerkers en nieuwe studiezoekers weten onze hogeschool inmiddels meer dan gemiddeld te vinden. Ook floreert ons onderzoek en is het imago van onze hogeschool er duidelijk op vooruitgegaan.’ 

Hans heeft ook nauwe betrokkenheid gehad voor de ontwikkeling van het instellingsplan 2023-2028, waarin de koers voor de komende jaren is vastgelegd. Hans Camps: ‘De nieuwe opgave voor De Haagse is duidelijk: innovatie op alle terreinen. Digitalisering, IT en informatievoorziening spelen daarbij een cruciale rol. Op deze terreinen ligt een grote opgave voor alle geledingen van onze hogeschool. Uitvoering van deze opdracht vergt het uiterste van de verantwoordelijk bestuurder. Ik ben bij mezelf te rade gegaan, ook in de afweging met andere dingen die belangrijk zijn in het leven, of ik de komende jaren bereid ben de hiertoe benodigde energie op te brengen. Dat heeft, met pijn in mijn hart, geleid tot de conclusie dat ik er de voorkeur aan geef om de volgende fase van mijn werkzame leven op een andere manier in te vullen en dat ik de tijd neem daarover na te denken. Ik dank alle studenten en medewerkers van De Haagse Hogeschool hartelijk voor de plezierige samenwerking in de afgelopen jaren.’  

Marjet van Zuijlen, voorzitter van de Raad van Toezicht: ‘We gaan een geliefde bestuurder missen. Hans heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het verder op orde brengen van de financiën van de Haagse. Dat heeft rust en stabiliteit gegeven in onze hogeschool – en dat is van grote waarde. De Raad van Toezicht is Hans daar, en ook voor zijn overige bijdragen,  erkentelijk voor. Wij wensen Hans succes en geluk voor de toekomst.’ 

Elisabeth Minnemann, voorzitter van het College van Bestuur: ‘Met Hans verliest De Haagse Hogeschool een uitstekende bestuurder en het college een betrokken en deskundige collega. Wij konden als college altijd bouwen op zijn scherpe analytische geest, zijn gevoel voor de menselijke maat en zijn collegiale aanpak. Hans kiest nu voor een nieuwe stap in zijn leven en loopbaan. Ik wens hem namens het college daarbij alle succes en dank hem voor zijn inzet en bijdragen aan De Haagse Hogeschool.’ 

Hans zal tot 1 mei 2023 zijn functie bij De Haagse vervullen. In de tussentijd gaat de Raad van Toezicht op zoek naar een geschikte opvolger.