Met genoegen maakt de Raad van Toezicht (RvT) bekend dat zij in haar vergadering van 3 juli heeft besloten Elisabeth Minnemann voor een tweede termijn te benoemen als voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van De Haagse Hogeschool. Deze tweede termijn loopt van augustus 2024 tot augustus 2028.

Elisabeth heeft met het nieuwe Instellingsplan een inspirerende visie voor De Haagse neergelegd die breed is omarmd binnen de instelling. Zij heeft een activerende en participatieve stijl waar het beleidsontwikkeling betreft. Medewerkers en studenten zijn en worden actief betrokken. Dankzij Elisabeth haar inzet en aandacht is De Haagse meer inclusief en divers geworden. Elisabeth is een waardig ambassadeur voor en gezicht van De Haagse.

We wensen Elisabeth veel succes en plezier bij het vervolg van haar werkzaamheden als voorzitter van het College van Bestuur en verheugen ons op de verdere samenwerking.

Marjet van Zuijlen
Voorzitter Raad van Toezicht