De lectoraten van het kenniscentrum Cyber Security draaien op volle toeren. Bekijk hieronder een serie video’s waarin onze onderzoekers hun projecten toelichten.

 

Kenniscentrum Cyber Security #1: Online gedrag - De Haagse Onderzoekt

Steeds meer mensen worden slachtoffer van cybercriminaliteit. Ten onrechte ligt de nadruk van onderzoek op dit gebied vooral op technische aspecten van cybercrime, terwijl juist meer moet worden gekeken naar de rol van het menselijk gedrag van zowel daders als slachtoffers. Het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity doet praktijkgericht onderzoek naar online (on)veilig gedrag en ontwikkelt samen met de praktijk interventies om de cyberweerbaarheid van burgers en bedrijven te verhogen en zo het slachtofferschap terug te dringen. Onderzoekers Susanne van ’t Hoff-de Goede en Rick van der Kleij vertellen over recente onderzoeksprojecten naar online gedrag.

 

Kenniscentrum Cyber Security #2: Digitale veiligheid in het basisonderwijs

Kinderen krijgen steeds vaker en ook steeds vroeger digitale media in handen, maar kunnen niet goed omgaan met de veiligheidsrisico’s die dit met zich meebrengt. Vanuit het lectoraat Cyber Security & Safety onderzoekt Marinus Maris hoe basisschoolleerlingen hiervoor beter kunnen worden getraind en de digitale veiligheid én vaardigheid in het basisonderwijs kan worden verbeterd.

 

Kenniscentrum Cyber Security #3: Onderzoek naar technische systeembeveiliging

Digitale apparaten zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven, maar hoe veilig zijn ze eigenlijk? Wat kunnen we doen om de beveiliging te verbeteren, zonder af te doen aan de gebruiksvriendelijkheid? Binnen het lectoraat Network & Systems Engineering Cyber Security wordt onderzoek gedaan naar deze vraagstukken. Docent-onderzoekers Saman Barjas en Daniel Meinsma benaderen technische systeembeveiliging met hun projecten vanuit zowel onderwijs als onderzoek. 

 

Kenniscentrum Cyber Security #4: Praktijkgericht onderzoek naar cybercriminaliteit

Cybercrime is een groot maatschappelijk probleem. Het slachtofferschap neemt toe, terwijl de criminologische bestudering van cybercriminaliteit nog in de kinderschoenen staat. In samenwerking met verschillende praktijkpartners doet het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity daarom onderzoek naar (gedrag van) daders en slachtoffers van cybercrime om zo de maatschappij een stukje veiliger te maken. Onderzoekers Luuk Bekkers en Asier Moneva Pardo aan het woord over recent praktijkonderzoek naar cybercriminaliteit.

 

Kenniscentrum Cyber Security #5: Praktijkgericht onderzoek naar digitale veiligheid smart cities

In vrijwel iedere gemeente worden smart city toepassingen gebruikt, zoals meebewegende straatverlichting, verkeerssensoren en slimme prullenbakken. Deze toepassingen zijn voor gemeenten relatief nieuw terrein en de verzamelde gegevens zijn gevoelig voor veiligheidsrisico’s. Vanuit het lectoraat Cyber Security & Safety onderzoekt Emiel Kerpershoek i.s.m. gemeenten hoe technische, organisatorische en privacy-aspecten kunnen worden meegenomen in het ontwerp van smart city systemen, om zo de gemeentelijke omgeving veiliger te maken.

Susanne van 't Hoff
dr. ir. Marinus Maris
Saman Barjas
Asier Moneva Pardo
Emiel Kerpershoek