Per 1 januari 2023 is Koen Breedveld de nieuwe lector Impact of Sport. Na een mooie carrière in sportonderzoek en als directeur van Reddingsbrigade Nederland, wil hij zijn ervaring nu overdragen op studenten en docenten. “Onderzoek en praktijk met elkaar verbinden is voor mij altijd belangrijk geweest. Meer mensen laten profiteren van de kracht van sport, dankzij de kennis die we samen ontwikkelen: dat is mijn doel voor het lectoraat.”

“Den Haag staat bekend om een goed sportbeleid”, begint Koen. “Inwoners worden goed in staat gesteld om te sporten. Toch zie je dat niet iedereen die kansen grijpt. Dat is echt een gemis, want sport geeft plezier, zorgt voor verbinding en is  goed voor de fysieke en mentale gezondheid. Veel mensen willen wel actief zijn, maar ze ervaren op de een of andere manier geen aansluiting. Bijvoorbeeld door belemmeringen qua financiën of afstand, of doordat het aanbod niet bij hun wensen past. Daarom gaan we goed kijken: hoe maken we het sportaanbod zo aantrekkelijk mogelijk? En welke middelen hebben we daarbij nodig?”

Sterkere verenigingen voor meer beweging

De inwoners van Den Haag in beweging krijgen is het belangrijkste focuspunt. Dat hangt natuurlijk samen met andere thema’s. “De beschikbaarheid van sportverenigingen speelt uiteraard een grote rol. Maar juist die hebben veel te verduren in deze tijd”, weet Koen. “De pandemie heeft een zware wissel getrokken op sportverenigingen, en nu noopt de inflatie burgers zuiniger aan te doen. In deze omstandigheden wil het lectoraat sportverenigingen niet alleen helpen om overeind te blijven, maar vooral ook om sterker te worden. Dat kan mijns inziens door de juiste verbindingen te leggen. Met elkaar, met de gemeente en met partijen zoals de Krajicek Foundation. En door samen te werken rond verschillende kennisvragen.”

Van actief kijken naar actief meedoen

Een voorbeeld van zo’n kennisvraag kan zijn: hoe kunnen de sportevenementen in Den Haag mensen in beweging krijgen? Koen: “Er vinden in de hofstad prachtige evenementen plaats zoals de Davis Cup, Invictus Games en het WK zeilen. Die evenementen brengen nu vooral mensen samen voor mooie verbindingen rondom sport, maar volgens mij zit er nog meer in. Ik wil onderzoeken: hoe kunnen we inwoners ook actief laten meedoen bij dit soort evenementen? En ze zo enthousiast maken voor de sport dat ze er verder mee willen? In dat vraagstuk kunnen sportverenigingen een belangrijke rol spelen. Denk aan het organiseren van buurtcompetities of workshops rondom het evenement.”

Belang van onderzoek

Koen is nagenoeg zijn gehele werkende leven actief geweest in het onderzoeksveld. Directe toepassing van onderzoek in de praktijk was daarbij altijd het belangrijkst. “Nu hoop ik dat ik docenten en studenten kan laten profiteren van mijn ervaring. Ik wil studenten helpen ervaren en snappen: ‘O, dáárom is het belangrijk om te weten hoe je onderzoek doet.’ Dat zij straks als professional zelf aan de slag kunnen met de kennisvragen die ze tegenkomen. En voor docenten is onderzoek een prachtige manier om hun onderwijs te verrijken met concrete voorbeelden en praktijksituaties. Onderwijs gaat dan echt léven.”

Sport als katalysator

Over vier jaar hoopt Koen in Den Haag veel meer gezonde inwoners te tellen die lekker in hun vel zitten. “Ik denk dat sport, vanwege de fun factor ervan, een belangrijke aanzet kan geven tot een gezonder leven. Maar om die uiteindelijke missie te volbrengen, zijn natuurlijk ook andere disciplines nodig”, weet hij. “Daarom is het belangrijk de krachten te bundelen met de andere lectoraten binnen het Kenniscentrum Health Innovation. De komende tijd staat dus voor mij in het teken van verbindingen leggen, buiten én binnen de hogeschool. Tips, vragen en suggesties: ik hoor ze graag!”

Contact opnemen?

Koen Breedveld is voor twee dagen per week aangesteld als Lector Impact of Sports, en is te bereiken op k.breedveld@hhs.nl en 06-28334042.