In 2015 werd er een tijdelijk gebouw geplaatst in de Striptuin aan de achterkant van de hoofdvestiging. Het gebouw fungeerde als een oplossing voor de verschillende verbouwingen die vanuit Masterplan Huisvesting werden verricht. Al snel werd het gebouw door de eerste bewoners gedoopt tot het Tuinhuis.

Door de jaren heen heeft het Tuinhuis veel bewoners gehad: medewerkers van verschillende opleidingen en diensten, studenten, docenten, psychologen en decanen. Na 8 jaar trouwe dienst is het Tuinhuis niet meer nodig en mag het gebouw eindelijk met pensioen.

Overlast

Vanaf 7 juli start de ontruiming en vanaf 24 juli zal het gebouw gesloopt worden. Door de sloopwerkzaamheden zal er enige overlast zijn. Het streven is om in week 34 overlastvrij te zijn. De zes toetslokalen die zich in het Tuinhuis bevonden, worden tijdelijk verplaatst naar Ovaal 5. De Striptuin wordt vanaf 24 augustus opgeknapt.

Ook al is het goed nieuws dat de tijdelijke huisvesting niet meer nodig is, zal het Tuinhuis toch ook een beetje gemist worden.