Het subsidievoorstel voor de inrichting van de Academische Werkplaatsen Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (fase 2) SA 2021 is gehonoreerd. Goed nieuws, want de Academische Werkplaats (AW) onderzoekt en evalueert hoe het proces van behoeftebepaling, keuze en verstrekking van hulpmiddelen beter ingericht kan worden. Een goed ingericht proces, waarin samen met de gebruiker een keuze gemaakt wordt, kan ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Wat is de aanleiding?

Er zijn veel hulpmiddelen op de markt die kunnen ondersteunen bij langer zelfstandig thuis wonen. Ze zorgen voor grotere zelfredzaamheid en verlagen het beroep op zorg. Maar dat lukt alleen als het gekozen hulpmiddel past bij de behoefte van de gebruiker (dit zijn zowel burgers als zorgprofessionals).

Om goede keuzes te maken is het nodig om te weten wanneer en waar het hulpmiddel gebruikt wordt, maar ook welke hulpmiddelen werken in welke setting. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten welke begeleiding er per persoon nodig is om het hulpmiddel juist te kunnen gebruiken. Er zijn helaas veel hulpmiddelen die momenteel onjuist of onvoldoende gebruikt worden, maar er zijn ook groepen in de samenleving die nog onvoldoende toegang hebben tot hulpmiddelen. Met deze subsidie duiken we verder in de materie en onderzoeken we hoe we het proces rondom de behoeftebepaling, keuze en verstrekking van hulpmiddelen zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. Het doel hiervan is dat op deze manier mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.