Onze onderzoekers Dr. Rosa Groen en Gijs Giesen hebben op de 45e jaarlijkse conferentie van de European Group of Public Administration (EGPA) in Zagreb, Kroatië, een zichtbare rol kunnen spelen. Het thema van de conferentie was "Steering European Union through Poly-Crises Storms: The Role of Public Administration". Tijdens de conferentie hebben Rosa en Gijs twee onderzoekspapers gepresenteerd die gebaseerd zijn op onderzoek dat in samenwerking met studenten van De Haagse Hogeschool is uitgevoerd.

Het eerste paper, gepresenteerd door Rosa tijdens het panel over “Ethics and Values”, richt zich op Sustainable Development Goal (SDG) #16: Vrede, Justitie en Sterke Publieke Diensten en de Europese Green Deal. Het paper vergelijkt de standpunten van jongeren in Den Haag met die van beleidsmakers. SDG #16 is een belangrijke SDG voor Den Haag, met haar imago als de internationale stad van vrede en recht. In het onderzoek leerden studenten van De Haagse Hogeschool hoe ze de Q-methodologie moesten toepassen, een onderzoeksmethode die wordt gebruikt om de standpunten van deelnemers te peilen. 

Heb je interesse om meer te weten? Bekijk dan hier de conferentie paper van Dr. Rosa Groen, Dr. Vasileios Karakasis, en Gijs Giesen!

Het tweede paper, gepresenteerd door Gijs in het panel over “Collaborative Governance and Social Innovation", onderzocht de uitdagingen met betrekking tot EU Mobile Citizens (arbeidsmigranten binnen de EU) in kleine tot middelgrote steden, met name op het gebied van huisvesting en registratie. Voor het vak Facing Europe's Challenges hebben studenten van de opleiding Europese Studies aan De Haagse Hogeschool interviews afgenomen met belanghebbenden uit een geselecteerde groep kleine tot middelgrote steden in de hele EU. Uit het onderzoek bleek dat veel van deze steden te maken hadden met obstakels en uitdagingen met betrekking tot de huisvesting en registratie van EU Mobile Citizens.

Daarnaast besprak Gijs een voorstel voor een Interreg Europe project (momenteel in de maak) waarvoor de bevindingen uit het onderzoek helpen om de situatie van arbeidsmigranten in de EU te verbeteren. Interreg Europe financiert projecten uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling die zich richten op het bevorderen van interregionale samenwerking binnen Europa.

Interesse om meer over dit onderwerp te lezen? Bekijk dan de paper van Dr. Rosa Groen, Dr. Karijn Nijhoff en Gijs Giesen - EU Mobile Citizens: Challenges and successes. How small to medium-sized towns and businesses deal with EU Mobile Citizens.