Lector Laurence Guérin ziet studenten graag als gelijkwaardige partners van docenten.

“Als Haagse Hogeschool hebben we wereldburgerschap hoog in het vaandel staan. Maar als we wereldburgerschap belangrijk vinden, moeten we ook werk maken van de formele en informele participatie van studenten. Het doel van De Haagse is niet alleen om hen op te leiden tot goede professionals buíten de muren van de hogeschool. Het gaat er ook om al hun stemmen zo goed mogelijk te laten horen bínnen deze muren.” Aan het woord is Laurence Guérin, lector Wereldburgerschap en deelnemer van het project Partner Up!, een collectief van docenten, studenten en onderzoekers dat zoveel mogelijk perspectieven op tafel wil leggen. Partner Up! is een project dat de informele medezeggenschap van studenten vormgeeft door studenten-docenten-partnerschappen op te zetten.

“Aan het project Partner Up! nemen vier opleidingen deel – Verpleegkunde, Huidtherapie, Industrieel Product Ontwerpen (IPO) en Pedagogiek – die partnerships tussen studenten en docenten opzetten en implementeren. In een vrije ruimte verbeteren zij met elkaar het onderwijs in de klas, op curriculumniveau of in de organisatie. Ze pakken stagediscriminatie aan. Stimuleren skininclusief onderwijs. Of ze herontwerpen toetsen. Het doel van deze partnerships is om de positie van de studenten te veranderen en te versterken. Om hen te zien als gelijkwaardige partners. Als dat lukt, begrijpen we elkaar beter en ontstaan er vruchtbare gesprekken over het onderwijs en over veranderingen in het onderwijs.”

Zoveel mogelijk perspectieven

Het leidende principe van Partner Up! is inclusieve participatie. Laurence: “Als je participatie hebt zonder inclusie, hoor je steeds dezelfde stemmen aan tafel. Als je inclusie hebt zonder participatie, hoor je niet alle stemmen aan tafel. Wees voorzichtig met generaliseren. Wanneer je een groep studenten bevraagt – prima! – dan heb je nog niet alle studenten gehoord. Als je dan toch de stem van die groep studenten gebruikt om iets voor elkaar te krijgen, gebruik je die groep studenten instrumenteel. Maar inclusieve participatie is veel meer en wil zoveel mogelijk perspectieven aan tafel hebben.”

Laurence geeft aan dat dit hard werken is. “Het vraag ook om veel creativiteit. Bij De Haagse lopen nu een aantal projecten met dat doel, zoals het studentenpanel, onderdeel van het programma Student Voice, en het project Voice Up! dat ik leid met lector Chris Detweiler.”

Machtsverhouding

Hoe komt het dat termen als participatie en inclusie zo makkelijk neergeschreven kunnen worden in een jaarverslag maar zo moeilijk vorm te geven zijn? Laurence: “Omdat je dan verschillende barrières moet overwinnen. Neem de machtsverhouding tussen docent en student. De docenten hebben hun eigen expertise en daar mogen ze trots op zijn. Maar studenten hebben óók een belangrijke expertise. Die moet je als docent niet buitensluiten. Neem de studenten serieus. Beschouw ze als gelijkwaardig. Die beweging maken is niet eenvoudig. Laatst hebben we bij Partner Up! een bijeenkomst van een internationale expertgroep georganiseerd, waar we met vertegenwoordigers van vijf universiteiten wereldwijd spraken over participatie en inclusie in studenten-docenten-partnerschapen. Het doorbreken van die machtsverhouding blijkt overal een hele lastige opgave te zijn.”

Ruimte krijgen

Laurence vertelt over een student Huidtherapie (project Skininclusief) die in Partner Up!-verband een workshop gaf over de ongelijkwaardigheid van de gekleurde huid bij de opleiding Huidtherapie. “Deze student was helemaal verwonderd dat ze een open space kreeg om haar verhaal te vertellen. Dat er ook serieus naar haar geluisterd werd. Ik word dan blij van haar verwondering én van het feit dat deze opleiding ruimte biedt voor zo’n partnership, waarin die workshop gehouden kan worden.

‘Ik word dan blij van die verwondering en van het feit dat deze opleiding ruimte biedt voor zo’n partnership’

Voor de studenten is die workshop méér dan zomaar een casus behandelen. Allerlei technieken in de huidtherapie zijn gebaseerd op onderzoek naar alleen maar de witte huid. Die technieken kunnen zelfs gevaarlijk zijn voor de gekleurde huid. Door die workshop te geven, kregen de studenten de ruimte om bewustzijn te creëren voor dit probleem. Maar dat is alleen een begin. De studentenpartners zijn nu samen met docentenpartners alle materialen van het curriculum aan het analyseren en alternatieven aan het uitwerken. Ook zijn er in deze opleiding allerlei acties in gang gezet om een inclusief curriculum vorm te geven.

Inclusieve participatie is meer dan gelijkwaardige gesprekken voeren. Daar vloeien dan ook acties uit voort. Bij de opleiding IPO hebben studenten binnen drie maanden wiskundetoetsen opnieuw ontworpen, waardoor de slagingskans voor wiskunde een stuk hoger is geworden.”

Vertrouwen moet groeien

Ruimte en vertrouwen. Dat is wat de studenten nodig hebben. Om alle stemmen aan tafel te laten klinken, is er nog veel werk te doen. Vertrouwen moet groeien. Maar de signalen zijn hoopgevend. Ook andere opleidingen zoals HRM hebben interesse in wat Partner Up! wil bereiken. Bij deze opleidingen geeft het kernteam workshops.